Trắc nghiệm Bài 1. Làm quen với Vật lí - Vật Lí 10 Kết nối tri thức

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Lĩnh vực nào sau đây là đối tượng nghiên cứu của Vật Lí?

 • A

  Cơ học, quang học

 • B

  Nhiệt học, nhiệt động lực học

 • C

  Điện từ học, hạt nhân nguyên tử

 • D

  Tất cả các phương án trên

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Các lĩnh vực nghiên cứu của Vật lí rất đa dạng: cơ học, điện học, điện từ học, quang học, âm học, nhiệt học, nhiệt động lực học, vật lí nguyên tử và hạt nhân, vật lí lượng tử, thuyết tương đối.

Lời giải chi tiết :

Các lĩnh vực nghiên cứu của Vật lí: cơ học, điện học, điện từ học, quang học, âm học, nhiệt học, nhiệt động lực học, vật lí nguyên tử và hạt nhân, vật lí lượng tử, thuyết tương đối.

 

Câu hỏi 2 :

Biểu hiện nào sau đây không phải là biểu hiện để phát triển năng lực vật lí?

 • A

  Có được những kiến thức, kĩ năng cơ bản về vật lí

 • B

  Vận dụng được kiến thức, kĩ năng để khám phá, giải quyết các vấn đề có liên quan trong học tập cũng như trong đời sống.

 • C

  Nhận biết được năng lực, sở trường của bản thân, định hướng nghề nghiệp

 • D

  Nhận biết được hạn chế của bản thân để tìm cách khắc phục.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Vận dụng lí thuyết trong sách giáo khoa Vật lí 10 trang 7

Lời giải chi tiết :

Việc học tập môn Vật lí giúp các em hình thành, phát triển năng lực vật lí với các biểu hiện chính sau:

+ Có được những kiến thức, kĩ năng cơ bản về vật lí => A đúng

+ Vận dụng được kiến thức, kĩ năng để khám phá, giải quyết các vấn đề có liên quan trong học tập cũng như trong đời sống => B đúng

+ Nhận biết được năng lực, sở trường của bản thân, định hướng nghề nghiệp => C đúng

=> D sai

Câu hỏi 3 :

Năm 1600, sự kiện nổi bật vật lí nào được diễn ra?

 • A

  Galilei làm thí nghiệm tại tháp nghiêng Pisa

 • B

  Newton công bố các nguyên lí Toán học của Triết học tự nhiên

 • C

  Joule tìm ra các định luật nhiệt động lực học

 • D

  Faraday tìm ra hiện tượng cảm ứng điện từ.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Sơ đồ trình bày các giai đoạn chính trong quá trình phát triển của Vật lí

Lời giải chi tiết :

Năm 1600, Galilei làm thí nghiệm tại tháp nghiêng Pisa

Câu hỏi 4 :

Newton công bố các nguyên lí Toán học của Triết học tự nhiên vào năm nào?

 • A

  1600

 • B

  1687

 • C

  1785

 • D

  1831

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Sơ đồ trình bày các giai đoạn chính trong quá trình phát triển của Vật lí

Lời giải chi tiết :

+ Năm 1600, Galilei làm thí nghiệm tại tháp nghiêng Pisa

+ Năm 1687, Newton công bố các nguyên lí Toán học của Triết học tự nhiên

+ Năm 1785, Joule tìm ra các định luật nhiệt động lực học

+ Năm 1831, Faraday tìm ra hiện tượng cảm ứng điện từ.

Câu hỏi 5 :

Thuyết lượng tử do ai xây dựng đầu tiên?

 • A

  Newton

 • B

  Faraday

 • C

  Planck

 • D

  Einstein

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Sơ đồ trình bày các giai đoạn chính trong quá trình phát triển của Vật lí

Lời giải chi tiết :

Năm 1900, Planck xây dựng thuyết lượng tử

Câu hỏi 6 :

Từ cuối thế kỉ XIX đến nay, các nhà vật lí tập trung nghiên cứu về mảng vật lí gì?

 • A

  Tìm hiểu thế giới tự nhiên dựa trên quan sát và suy luận chủ quan

 • B

  Dùng phương pháp thực nghiệm để tìm hiểu thế giới tự nhiên

 • C

  Tập trung vào các mô hình lí thuyết tìm hiểu thế giới vi mô và sử dụng thí nghiệm để kiểm chứng

 • D

  Cả 3 phương án trên đều đúng

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Sơ đồ trình bày các giai đoạn chính trong quá trình phát triển của Vật lí

Lời giải chi tiết :

Từ cuối thế kỉ XIX đến nay, các nhà vật lí tập trung nghiên cứu vào các mô hình lí thuyết tìm hiểu thế giới vi mô và sử dụng thí nghiệm để kiểm chứng

Câu hỏi 7 :

Năm 350 trước công nguyên (TCN), nhà khoa học nào đã dựa vào quan sát cho rằng vật nặng rơi nhanh hơn vật nhẹ

 • A

  Galilei

 • B

  Aristole

 • C

  Joule

 • D

  Planck

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Sơ đồ trình bày các giai đoạn chính trong quá trình phát triển của Vật lí

Lời giải chi tiết :

Năm 350 TCN, Aristole đã dựa vào quan sát và cho rằng vật nặng rơi nhanh hơn vật nhẹ

Câu hỏi 8 :

Máy hơi nước do ai sáng chế đầu tiên và vào năm nào?

 • A

  Faraday, 1831

 • B

  Einstein, 1905

 • C

  James Watt, 1765

 • D

  Newton, 1687

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Vận dụng lí thuyết trong sách giáo khoa vật lí 10 trang 8

Lời giải chi tiết :

Máy hơi nước do James Watt (Giêm Oát) sáng chế năm 1765 dựa trên những kết quả nghiên cứu về Nhiệt.

Câu hỏi 9 :

Máy hơi nước ra đời trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ mấy?

 • A

  Lần thứ nhất

 • B

  Lần thứ hai

 • C

  Lần thứ ba

 • D

  Lần thứ tư

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Vận dụng lí thuyết trong sách giáo khoa vật lí 10 trang 8

Lời giải chi tiết :

Máy hơi nước do James Watt sáng chế năm 1765 đã tạo nên bước khởi đầu cho cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất

Câu hỏi 10 :

Đặc trưng cơ bản của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất là gì?

 • A

  Thay thế sức lực cơ bắp bằng sức lực máy móc

 • B

  Sử dụng các thiết bị điện trong mọi lĩnh vực sản xuất và đời sống

 • C

  Tự động hóa các quá trình sản xuất

 • D

  Sử dụng trí tuệ nhân tạo, robot, Internet toàn cầu

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

+ Đặc trưng cơ bản của cuộc cách mạng công nhiệp lần thứ nhất là thay thế sức lực cơ bắp bằng sức lực máy móc

+ Đặc trưng cơ bản của cuộc cách mạng công nhiệp lần thứ hai là sử dụng các thiết bị điện trong mọi lĩnh vực sản xuất và đời sống.

+ Đặc trưng cơ bản của cuộc cách mạng công nhiệp lần thứ ba là tự động hóa các quá trình sản xuất.

+ Đặc trưng cơ bản của cuộc cách mạng công nhiệp lần thứ tư là sử dụng trí tuệ nhân tạo, robot, Internet toàn cầu.

Câu hỏi 11 :

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai được đời dựa vào việc khám phá ra hiện tượng gì?

 • A

  Hiện tượng vật nặng rơi nhanh hơn vật nhẹ

 • B

  Hiện tượng vật nổi lên trên bề mặt chất lỏng

 • C

  Hiện tượng cảm ứng điện từ

 • D

  Cả 3 đáp án trên đều sai

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Vận dụng lí thuyết trong sách giáo khoa Vật lí 10 trang 8

Lời giải chi tiết :

Nhờ vào việc khám phá ra hiện tượng cảm ứng điện từ của nhà vật lí Faraday mà sau đó các máy phát điện ra đời, là cơ sở cho cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai.

Câu hỏi 12 :

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 3 bắt đầu vào khoảng năm nào?

 • A

  Từ những năm 70 của thế kỉ XVIII

 • B

  Từ những năm 70 của thế kỉ XIX

 • C

  Từ những năm 70 của thế kỉ XX

 • D

  Từ những năm 70 của thế kỉ XVII

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Vận dụng lí thuyết trong sách giáo khoa Vật lí 10 trang 8

Lời giải chi tiết :

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba bắt đầu vào những năm 70 của thế kỉ XX, với đặc trưng là tự động hóa các quá trình sản xuất

Câu hỏi 13 :

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư bắt đầu vào thời gian nào?

 • A

  Đầu thế kỉ XVIII

 • B

  Đầu thế kỉ XIX

 • C

  Đầu thế kỉ XX

 • D

  Đầu thế kỉ XXI

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Vận dụng lí thuyết trong sách giáo khoa Vật lí 10 trang 9

Lời giải chi tiết :

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư được coi là bắt đầu vào đầu thế kỉ XXI

Câu hỏi 14 :

Sự xuất hiện của điện thoại thông minh nằm trong cuộc cách mạng công  nghiệp lần thứ mấy?

 • A

  Lần thứ nhất

 • B

  Lần thứ hai

 • C

  Lần thứ ba

 • D

  Lần thứ tư

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Vận dụng lí thuyết trong sách giáo khoa vật lí 10 trang 8, 9

Lời giải chi tiết :

+ Đặc trưng cơ bản của cuộc cách mạng công nhiệp lần thứ nhất là thay thế sức lực cơ bắp bằng sức lực máy móc

+ Đặc trưng cơ bản của cuộc cách mạng công nhiệp lần thứ hai là sử dụng các thiết bị điện trong mọi lĩnh vực sản xuất và đời sống.

+ Đặc trưng cơ bản của cuộc cách mạng công nhiệp lần thứ ba là tự động hóa các quá trình sản xuất.

+ Đặc trưng cơ bản của cuộc cách mạng công nhiệp lần thứ tư là sử dụng trí tuệ nhân tạo, robot, Internet toàn cầu.

=> Điện thoại thông minh nằm trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Câu hỏi 15 :

Có bao nhiêu phương pháp nghiên cứu vật lí?

 • A

  2

 • B

  3

 • C

  4

 • D

  5

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Có 2 phương pháp nghiên cứu vật lí:

+ Phương pháp thực nghiệm

+ Phương pháp mô hình

Câu hỏi 16 :

Có bao nhiêu bước nghiên cứu trong phương pháp thực nghiệm?

 • A

  2

 • B

  3

 • C

  4

 • D

  5

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Có 5 bước nghiên cứu trong phương pháp thực nghiệm:

+ Bước 1: Xác định vấn đề cần nghiên cứu

+ Bước 2: Quan sát, thu thập thông tin

+ Bước 3: Đưa ra dự đoán

+ Bước 4: Thí nghiệm kiểm tra dự đoán

+ Bước 5: Kết luận.

Câu hỏi 17 :

Có 5 bước nghiên cứu trong phương pháp thực nghiệm:

 1. Xác định vấn đề cần nghiên cứu.
 2. Thí nghiệm kiểm tra dự đoán
 3. Quan sát, thu thập thông tin
 4. Đưa ra dự đoán
 5. Kết luận

Hãy sắp xếp thứ tự tự đúng của các bước?

 • A

  1 – 2 – 3 – 4 – 5

 • B

  1 – 3 – 4 – 2 – 5

 • C

  1 – 4 – 3 – 2 – 5

 • D

  1 – 2 – 4 – 3 – 5

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Sơ đồ của phương pháp thực nghiệm:

Lời giải chi tiết :

Lời giải chi tiết:

Có 5 bước nghiên cứu trong phương pháp thực nghiệm:

+ Bước 1: Xác định vấn đề cần nghiên cứu

+ Bước 2: Quan sát, thu thập thông tin

+ Bước 3: Đưa ra dự đoán

+ Bước 4: Thí nghiệm kiểm tra dự đoán

+ Bước 5: Kết luận.

Câu hỏi 18 :

Kiểm tra sự phù hợp của mô hình là bước số mấy trong phương pháp mô hình?

 • A

  1

 • B

  2

 • C

  3

 • D

  4

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Sơ đồ phương pháp mô hình

 

Lời giải chi tiết :

Kiểm tra sự phù hợp của mô hình là bước 3 trong phương pháp mô hình

Câu hỏi 19 :

Có 4 bước trong phương pháp mô hình:

 1. Xây dựng mô hình
 2. Xác định đối tượng cần mô hình hóa
 3. Kiểm tra sự phù hợp của mô hình
 4. Kết luận

Hãy sắp xếp các bước theo đúng thứ tự của phương pháp mô hình

 • A

  1 – 2 – 3 – 4

 • B

  2 – 1 – 3 – 4

 • C

  3 – 2 – 1 – 4

 • D

  3 – 1 – 2 – 4

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Sơ đồ phương pháp mô hình

Lời giải chi tiết :

Dựa vào sơ đồ của phương pháp mô hình => Các bước sắp xếp đúng của phương pháp mô hình là: 2 – 1 – 3 – 4

Câu hỏi 20 :

Việc cải tiến máy móc thông qua các cuộc cách mạng công nghiệp có tác động tiêu cực như thế nào với đời sống?

 • A

  Ô nhiễm môi trường

 • B

  Hủy hoại hệ sinh thái

 • C

  Ảnh hưởng đến sức khỏe của con người

 • D

  Tất cả các phương án trên.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Ứng dụng các thành tựu vật lí vào công nghệ không chỉ mang lại lợi ích cho nhân loại mà còn có thể làm ô nhiễm môi trường, hủy hoại hệ sinh thái, ảnh hưởng đến sức khỏe con người,...

close