Tóm tắt, bố cục, nội dung chính văn bản Một thời đại trong thi ca

Tóm tắt, bố cục, nội dung chính văn bản Một thời đại trong thi ca giúp học sinh soạn bài dễ dàng, chính xác.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tóm tắt

Một thời đại trong thi ca nêu rõ nội dung cốt yếu của “tinh thần thơ mới”: Lần đầu tiên “chữ tôi với cái nghĩa tuyệt đối của nó”, xuất hiện trong thi ca đồng thời cũng nói lên “cái bị kịch ngấm ngầm trong hồn người thanh niên” hồi bấy giờ.

Bố cục

Văn bản chia thành 3 phần:

- Phần 1 (từ đầu đến "đại thể"): đặt vấn đề tinh thần thơ mới.

- Phần 2 (tiếp theo đến "băn khoăn riêng"): sự phân biệt thơ cũ và thơ mới; cảm xúc chủ đạo của thơ mới.

- Phần 3 (còn lại): niềm tin, hi vọng vào sự phát triển của thơ mới.

Nội dung chính

Một thời đại trong thi ca thể hiện rõ quan niệm của Hoài Thanh về "tinh thần thơ mới" trong ý nghĩa văn chương và xã hội.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close