Soạn bài Tóm tắt ý chính do người khác trình bày bài 4 SGK Ngữ Văn 7 tập 1 Chân trời sáng tạo - chi tiết

Em đã được học kĩ năng tóm tắt ý chính do người khác trình bày (về đoạn văn) ở bài Lời cỏ cây.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1 (trang 94, SGK Ngữ văn 7 tập 1)

Em đã được học kĩ năng tóm tắt ý chính do người khác trình bày (về đoạn văn) ở bài Tiếng nói của vạn vật. Trong bài học này, em hãy vận dụng kĩ năng đó để tóm tắt được ý chính bài văn biểu cảm do bạn mình trình bày.

Phương pháp giải:

Em hãy tham khảo bài văn tóm tắt do bạn bè trình bày

Có thể trình bày bằng cách gạch ý

Lời giải chi tiết:

Bài tham khảo: Tóm tắt truyện Thánh Gióng

- Sự ra đời kì lạ của Thánh Gióng

- Gióng bỗng nhiên biết nói, nhận sứ mệnh đánh đuổi giặc xâm lược

- Gióng được bà con giúp đỡ, lớn nhanh như thổi

Gióng vươn vai thành tráng sĩ, cưỡi ngựa sắt mặc giáp sắt, cầm gậy sắt đi đánh giặc

Thánh Gióng đánh tan giặc, để lại giáp sắt rồi cưỡi ngựa bay về trời.

Vua nhớ ơn, phong làm Phù Đổng Thiên Vương và lập đền thờ

Vua nhớ ơn, phong làm Phù Đổng Thiên Vương và lập đền thờ

Câu 2

Sau khi hoàn thành bản tóm tắt, em có thể sử dụng bảng kiểm để tự đánh giá bài tóm tắt của mình

Nội dung kiểm tra

Đạt

Chưa đạt

Bài tóm tắt đảm bảo thể hiện đầy đủ, chính xác phần trình bày của bạn

   

Ghi được ngắn gọn các thông tin mà người khác trình bày bằng các từ khóa, sơ đồ

   

Các ý được tóm tắt rõ ràng, mạch lạc

   

Phương pháp giải:

Tự đánh giá bài tóm tắt theo các tiêu chí trong bảng

Lời giải chi tiết:

Nội dung kiểm tra

Đạt

Chưa đạt

Bài tóm tắt đảm bảo thể hiện đầy đủ, chính xác phần trình bày của bạn

X

 

Ghi được ngắn gọn các thông tin mà người khác trình bày bằng các từ khóa, sơ đồ

X

 

Các ý được tóm tắt rõ ràng, mạch lạc

X

 

Câu 3

Câu 3 (trang 95, SGK Ngữ văn 7 tập 1)

Em hãy nêu ít nhất hai bài học kinh nghiệm về kĩ năng tóm tắt ý chính do người khác trình bày để có thể sử dụng trong cuộc sống

Phương pháp giải:

Nhớ lại những bài văn do bạn bè của em trình bày

Chú ý cách thức trình bày, ngôn ngữ, cử chỉ, hành động khi trình bày của bạn

Lời giải chi tiết:

Bài học kinh nghiệm về kĩ năng tóm tắt ý chính:

- Tập trung lắng nghe nội dung và chú ý vào trọng tâm của bài nói

- Ghi chép lại những ý chính

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close