Soạn bài Trò chơi cướp cờ SGK Ngữ Văn 7 tập 2 Chân trời sáng tạo - chi tiết

Quan sát nhan đề và hình ảnh minh họa của văn bản, hình dung về cách chơi của trò cướp cờ. Chia sẻ với bạn về sự hình dung ấy của em.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Nội dung chính

 

Văn bản cung cấp cho người đọc những thông tin cụ thể về trò chơi cướp cờ: mục đích, chuẩn bị, cách chơi.


Chuẩn bị đọc

(Trang 45, SGK Ngữ Văn 7, tập 2)

Quan sát nhan đề và hình ảnh minh họa của văn bản, hình dung về cách chơi của trò cướp cờ. Chia sẻ với bạn về sự hình dung ấy của em.

Phương pháp giải:

Quan sát nhan đề và hình ảnh minh họa để hình dung, sau đó chia sẻ với bạn.

Lời giải chi tiết:

- Trò chơi gồm 2 đội chơi có số lượng bằng nhau từ 5 – 6 bạn, đứng hàng ngang ở vạch xuất phát của đội mình. Đếm theo số thứ tự 1, 2, 3, 4 ,5… các bạn phải nhớ số của mình.

- Khi quản trò gọi tới số nào thì số đó của hai đội nhanh chóng chạy đến vòng và cướp cờ.

- Khi quản trò gọi số nào thì số đó phải về.

- Một lúc quản trò có thể gọi hai, ba, bốn số.

Xem thêm
Cách 2
Cách 3

- 2 đội đứng hàng ngang ở vạch xuất phát của đội mình. Các thành viên lần lượt điểm danh từ 1 đến hết. Mỗi người cần nhớ chính xác số của mình.

- Khi quản trò gọi tới số nào thì số đó của hai đội nhanh chóng chạy đến vòng và cướp cờ.

- Khi quản trò gọi số nào về thì số đó phải về.

Hình dung trò chơi là hai bạn cùng nhau tranh cờ, bạn nào giành được cờ là người chiến thắng. 

Xem thêm
Cách 2
Cách 3

Suy ngẫm và phản hồi 1

Câu 1 (Trang 47, SGK Ngữ Văn 7, tập 2)

Tìm trong văn bản trên những thông tin về luật chơi của trò chơi cướp cờ.

Phương pháp giải:

Đọc phần c (hướng dẫn cách chơi) tìm những câu văn nói về luật chơi.

Lời giải chi tiết:

- Người chơi chỉ đươc lên cướp cờ khi trọng tài gọi đúng số thứ tự của mình.

- Chỉ được đập (vỗ) nhẹ lên người chơi đối phương khi họ cầm cờ.

- Khi người chơi đã cầm cờ chạy qua được vạch của đội mình thì người chơi của đội kia không được đập vào người bạn chơi.

- Trọng tài có thể gọi nhiều cặp đôi của hai đội cùng lên cướp cờ

- Kết thúc cuộc chơi, đội nào được nhiều điểm hơn thì thắng cuộc. Phần thưởng cho đội thắng có thể là hiện vật hoặc đội thua cõng một vòng quanh sân.

Xem thêm
Cách 2
Cách 3

Luật chơi:

- Người chơi của hai đội đứng thành hàng ngang theo thứ tự trước vạch mốc tại hai đầu sân chơi.

- Trọng tài hô to số thứ tự, đến số nào thì người chơi có số thứ tự đó của mỗi đội chạy thật nhanh lên vị trí cầm cờ ở giữa sân, và tìm cách để giật được cây cờ.

- Người chơi nào cướp được cây cờ thì chạy nhanh về đội mình, còn người đội kia sẽ tìm cách chặn lại để cướp lại cây cờ bằng cách đập (vỗ) vào người chạy cầm cờ.

- Người cầm cờ bị đập (vỗ) phải bỏ cờ xuống đất và người kia cướp cờ vây chạy về đội mình.

- Cuộc rượt đuổi tiếp tục cho đến khi người nào về đến đội mình với cây cờ trên tay là thắng cuộc và được tính điểm.

Luật chơi cướp cờ chính là phần Hướng dẫn cách chơi. 

Xem thêm
Cách 2
Cách 3

Suy ngẫm và phản hồi 2

Câu 2 (Trang 47, SGK Ngữ Văn 7, tập 2)

Theo em, để ghi được điểm trong trò chơi này, đội chơi phải làm gì?

Phương pháp giải:

Đọc phần c (hướng dẫn cách chơi) tìm thông tin để trả lời.

Lời giải chi tiết:

Theo em, để ghi được điểm trong trò chơi này, người chơi phải chạy lên lừa lấy được cờ từ giữa sân sau tiếng hô của trọng tài và chạy về đến vạch của đội mình với cây cờ trên tay mà không bị bạn chơi ngăn cản hoặc đập (vỗ) nhẹ lên người.

Xem thêm
Cách 2
Cách 3

Theo em, để ghi được điểm trong trò chơi này, đội chơi phải cướp được cờ thật nhanh, sau đó chạy về đội và không bị đội bạn đập (vỗ) vào người mình.

Theo em, để ghi được điểm trong trò chơi này các đội chơi phải tìm cách giật được cây cờ. 

Xem thêm
Cách 2
Cách 3

Suy ngẫm và phản hồi 3

Câu 3 (Trang 47, SGK Ngữ Văn 7, tập 2)

Mục đích của văn bản Trò chơi cướp cờ là gì? Những đặc điểm nào của văn bản giúp em nhận ra mục đích ấy?

Phương pháp giải:

Đọc kĩ văn bản để xác định mục đích.

Lời giải chi tiết:

- Mục đích: Giới thiệu với bạn đọc về hình thức, cách chơi và luật chơi trò chơi cướp cờ.

- Đặc điểm giúp em nhận ra mục đích:

+ Tên nhan đề: Trò chơi cướp cờ

+ Về cấu trúc: gồm 3 phần: (a) Giới thiệu mục đích của quy trình; (b) Liệt kê những thứ cần chuẩn bị trước khi chơi; (c) Trình bày cách chơi

+ Về từ ngữ: sử dụng những từ ngữ chỉ thời gian như: đầu tiên, tiếp theo,...

+ Về loại từ: câu sử dụng nhiều động từ

+ Về đề mục: sử dụng đề mục để tóm tắt những thông tin chính của văn bản

Xem thêm
Cách 2
Cách 3

- Mục đích: giới thiệu trò chơi Cướp cờ.

- Những đặc điểm mà em nhận ra mục đích: trong văn bản, có đưa ra các mục về mục đích, chuẩn bị và cách chơi trò chơi.

Mục đích của văn bản là nêu ra mục đích, hướng dẫn cách chuẩn bị và cách chơi cướp cờ. Đặc điểm về hình thức (được phân chia rõ ràng) , ngôn ngữ mạch lạc mang thông tin hướng dẫn giúp em nhận ra mục đích ấy. 

Xem thêm
Cách 2
Cách 3

Suy ngẫm và phản hồi 4

Câu 4 (Trang 47, SGK Ngữ Văn 7, tập 2)

Thông tin trong văn bản Trò chơi cướp cờ được triển khai theo cách nào? Dựa vào đâu mà em xác định được? Cách triển khai thông tin ấy có tác dụng gì trong việc thực hiện mục đích của văn bản?

Phương pháp giải:

Đọc kĩ từng phần trong văn bản để khái quát đươc cách triển khai thông tin. Từ đó nêu tác dụng của cách triển khai thông tin ấy.

Lời giải chi tiết:

- Thông tin trong văn bản Trò chơi cướp cờ được triển khai theo trình tự thời gian.

- Dựa vào bố cục của văn bản từ phần chuẩn bị đến hướng dẫn cách chơi, tác giả trình bày thứ tự các bước cần thực hiện.

- Tác dụng: cách triển khai thông tin theo trật tự thời gian là phương pháp hiệu quả để thực hiện mục đích của văn bản giúp bạn đọc dễ dàng hình dung thứ tự các bước chơi và nhiệm vụ của từng người chơi.

Xem thêm
Cách 2
Cách 3

- Thông tin trong văn bản Trò chơi cướp cờ được triển khai theo trình tự thời gian: mục đích - những thứ cần chuẩn bị khi thực hiện trò chơi - hướng dẫn cách chơi.

- Trong văn bản được chia làm các mục a,b,c cụ thể, rành mạch nên em xác định được. 

- Việc triển khai ấy có tác dụng giúp người đọc nắm bắt rõ ràng nhất về mục đích của văn bản đề ra.

Thông tin trong văn bản được triển khai theo trật tự thời gian để làm rõ quy tắc và luật lệ của trò chơi qua việc trình bày thứ tự các bước cần thực hiện. 

Xem thêm
Cách 2
Cách 3

Suy ngẫm và phản hồi 5

Câu 5 (Trang 47, SGK Ngữ Văn 7, tập 2)

Hình vẽ trò chơi trong văn bản có tác dụng như thế nào đối với việc trình bày thông tin của văn bản?

Phương pháp giải:

Bám sát nội dung của văn bản và quan sát hình trò chơi để nêu tác dụng

Lời giải chi tiết:

Hình vẽ trò chơi trong văn bản được dùng để tóm tắt, minh họa thông tin về cách chơi. Thông tin về cách chơi không những được đọc hiểu bằng kênh chữ mà còn được minh họa bằng kênh hình. Từ đó người đọc dễ dàng hình dung bao quát được cách chơi của trò chơi.

Xem thêm
Cách 2
Cách 3

Tác dụng: tạo hứng thú cho người đọc và giúp họ hình dung về trò chơi một cách dễ dàng hơn.

Hình vẽ giúp minh họa cho cách thức chơi giúp người đọc dễ hình dung về những thông tin được cung cấp trong văn bản. 

Xem thêm
Cách 2
Cách 3

Suy ngẫm và phản hồi 6

Câu 6 (Trang 47, SGK Ngữ Văn 7, tập 2)

Viết một đoạn văn (khoảng 100 chữ) nêu một vài ưu điểm của trò chơi dân gian (cướp cờ, đá cầu, kéo co,…) so với trò chơi có sử dụng các thiết bị công nghệ.

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức nền, trải nghiệm bản thân để viết đoạn văn nêu ưu điểm của trò chơi dân gian.

Lời giải chi tiết:

Xã hội ngày càng phát triển, nền công nghệ điện tử cũng ngày một hiện đại góp phần tạo ra vô vàn những trò chơi điện tử đa dạng. Trò chơi điện tử thu hút người chơi bởi sự hiện đại, phong phú và nội dung lôi cuốn thế nhưng chúng ta không thể phủ nhận một số những ưu điểm nổi bật của trò chơi dân gian so với trò chơi có sử dụng các thiết bị công nghệ. Trò chơi dân gian như cướp cờ, đá cầu, kéo co,…không những tạo không khí vui vẻ, mang tính tập thể, tinh thần đoàn kết khi chơi mà còn góp phần rèn luyện thể lực, sự khéo léo, nhanh nhẹn, tinh mắt, khả năng phán đoán và chuyển hướng hợp lí,… cho người chơi. Đặc biệt trò chơi giân dan còn là nét văn hóa truyền thống đặc sắc của người dân Việt Nam.

Xem thêm
Cách 2
Cách 3

Hiện nay, cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, trẻ em được tiếp cận với các sản phẩm công nghệ như : Ipad, Smartphone, tivi, máy tính,..từ rất sớm. Chính vì vậy, rất nhiều đứa trẻ ít khi biết đến các trò chơi dân gian đầy thú vị. Và hơn cả, chúng ít khi biết rằng từ lâu, những trò chơi dân gian Việt Nam đã trở thành một món ăn tinh thần quen thuộc không thể thiếu trong cuộc sống con người từ xa xưa đến hiện đại. Sở dĩ những trò chơi dân gian lại lưu giữ được đến ngày nay vì nó có rất nhiều những ưu điểm mang lại hơn so với các trò có sử dụng các thiết bị công nghệ mà hàng ngày lũ trẻ tiếp xúc. Ngoài việc tạo ra một sân chơi lành mạnh và bổ ích thì những trò chơi dân gian còn giúp chúng ta rèn luyện những kỹ năng sống vô cùng thiết thực (điển hình như sự khéo léo, nhanh tay, lẹ mắt, giữ thăng bằng…). Đồng thời, nó giúp các người chơi phát huy sự linh hoạt, nhanh nhạy và cách xử lý vấn đề thông minh hơn. Thêm vào đó, các trò chơi dân gian cũng phù hợp với nhiều đối tượng lứa tuổi từ trẻ con, trai gái đến những người trung niên hoặc người lớn tuổi. Và cũng chính vì những ưu điểm đó mà trò chơi dân gian đã tạo nên một nét đẹp trong nền văn hóa của truyền thống Việt Nam, khác biệt hoàn toàn so với các trò chơi công nghệ.

Những trò chơi dân gian đầy tính vận động và trí tuệ như có một ma lực hấp dẫn và vô cùng thú vị đối với tất cả những em bé trước đây. Nào là trò chơi năm mười trốn tìm, bịt mắt bắt dê, đánh trận giả, kéo co, nhảy dây, đá cỏ gà, ô ăn quan, bắn bi, banh đũa (đánh nẻ) ,… Khi nhắc đến thì như cả khoảng trời tuổi thơ tràn về với mỗi người, còn với trẻ con bây giờ thì tương đối xa lạ. Đặc biệt các trò chơi dân gian rất dễ tổ chức, không cầu kỳ, tốn kém nên có thể dễ dàng chơi mọi lúc, mọi nơi, đồ vật phục vụ cho trò chơi rất dễ tìm, dễ làm, chủ yếu lấy từ trong tự nhiên, thậm chí chỉ là cái dây, hòn sỏi, que tre, viên gạch chúng có thể nhặt trong vườn, dưới ruộng là có thể lập được một hội chơi. Chơi trò chơi dân gian không chỉ đơn thuần là thú tiêu khiển của trẻ em mà còn rèn luyện cho trẻ khỏe mạnh về thể chất, về sự phán đoán, óc tư duy sáng tạo và đặc biệt là rèn cho trẻ sớm có tính tự lập, chủ động, biết yêu thương con người, yêu thương thiên nhiên và cuộc sống quanh mình từ đó hình thành tốt kỹ năng sống và giá trị sống để vận dụng vào thực tiễn hàng ngày. Hiện nay, một số trường học đã thực hiện việc tổ chức các trò chơi dân gian cho các học sinh trong giờ ra chơi, các buổi sinh hoạt ngoại khóa,… để vừa giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống vừa tạo sân chơi lành mạnh cho các em thoát khỏi những trò tiêu khiển hiện đại góp phần phát triển toàn diện trong công tác giáo dục. 

Xem thêm
Cách 2
Cách 3

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close