Soạn bài Tóm tắt ý chính do người khác trình bày bài 4 SGK Ngữ Văn 7 tập 1 Chân trời sáng tạo - siêu ngắn

Em đã được học kĩ năng tóm tắt ý chính do người khác trình bày (về đoạn văn) ở bài Lời cỏ cây.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1 (trang 94, SGK Ngữ văn 7 tập 1)

Phương pháp giải:

Em hãy tham khảo bài văn tóm tắt do bạn bè trình bày

Có thể trình bày bằng cách gạch ý

Lời giải chi tiết:

Bài tham khảo: Tóm tắt truyện Thánh Gióng

- Sự ra đời kì lạ của Thánh Gióng

- Gióng bỗng nhiên biết nói, nhận sứ mệnh đánh đuổi giặc xâm lược

- Gióng được bà con giúp đỡ, lớn nhanh như thổi

- Gióng vươn vai thành tráng sĩ, cưỡi ngựa sắt mặc giáp sắt, cầm gậy sắt đi đánh giặc

- Thánh Gióng đánh tan giặc, để lại giáp sắt rồi cưỡi ngựa bay về trời.

- Vua nhớ ơn, phong làm Phù Đổng Thiên Vương và lập đền thờ

- Vua nhớ ơn, phong làm Phù Đổng Thiên Vương và lập đền thờ

Câu 2 (trang 94, SGK Ngữ văn 7 tập 1)

Phương pháp giải:

Tự đánh giá bài tóm tắt theo các tiêu chí trong bảng

Lời giải chi tiết:

Nội dung kiểm tra

Đạt

Chưa đạt

Bài tóm tắt đảm bảo thể hiện đầy đủ, chính xác phần trình bày của bạn

X

 

Ghi được ngắn gọn các thông tin mà người khác trình bày bằng các từ khóa, sơ đồ

X

 

Các ý được tóm tắt rõ ràng, mạch lạc

X

 

Câu 3 (trang 94, SGK Ngữ văn 7 tập 1)

Phương pháp giải:

Nhớ lại những bài văn do bạn bè của em trình bày

Chú ý cách thức trình bày, ngôn ngữ, cử chỉ, hành động khi trình bày của bạn

Lời giải chi tiết:

- Tập trung lắng nghe nội dung và chú ý vào trọng tâm của bài nói

- Ghi chép lại những ý chính

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close