Soạn bài Thực hành tiếng Việt bài 3 SGK Ngữ Văn 7 tập 1 Chân trời sáng tạo - siêu ngắn

Giải thích của từ Hán Việt được in đậm trong các câu sau:

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1 (trang 64, SGK Ngữ văn 7, tập 1)

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức từ mượn Hán Việt

Lời giải chi tiết:

Câu

Từ Hán Việt

Giải nghĩa

a

trí tuệ

là khả năng suy nghĩ và hành động sử dụng kiến thức, kinh nghiệm, sự hiểu biết, ý thức chung và cái nhìn sâu sắc

quan niệm

là cách hiểu riêng của mình về một sự vật, một vấn đề

b

thiên nhiên

là những gì tồn tại xung quanh con người mà không phải do con người tạo ra

thực hành

là làm để áp dụng lí thuyết vào thực tế

c

hoàn mĩ

là đẹp đẽ hoàn toàn

triết lí

là những điều được rút tỉa bởi trải nghiệm, như một quan niệm nền tảng, cốt lõi trên cơ sở nhìn nhận điều gì

Câu 2

Câu 2 (trang 64, SGK Ngữ văn 7, tập 1)

Phương pháp giải:

Dựa vào sự vốn từ mượn của em và giải thích ý nghĩa

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Câu 3 (trang 64, SGK Ngữ văn 7, tập 1)

Phương pháp giải:

Em tiến hành đặt câu phù hợp

Lời giải chi tiết:

- Thanh kiếm này được chỉ định là quốc bảo.

- Bao nhân tài đã hội tụ tại cuộc thi ngày hôm nay.

- Chí Phèo đã bị tha hóa bởi sự bất công của xã hội đương thời.

Câu 4

Câu 4 (trang 64, SGK Ngữ văn 7, tập 1)

Phương pháp giải:

Thử thay từ “khen ngợi” và nhận xét sự thay đổi của câu

Lời giải chi tiết:

Ý nghĩa của câu có thay đổi vì ở trường hợp này, trí tuệ dân gian là một phẩm chất, năng lực đặc biệt, nó đáng được tôn vinh chứ không phải được công nhận, khen ngợi.

=> Cách dùng từ “tôn vinh” hay hơn.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close