Soạn bài Trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống SGK Ngữ Văn 7 tập 2 Chân trời sáng tạo - siêu ngắn

Trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 7 tất cả các môn - Chân trời sáng tạo

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên...

Quảng cáo

Đề bài

(trang 23, SGK Ngữ văn 7, tập 2)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xác định:

- Mục đích nói là gì?

- Người nghe có thể là ai?

- Với mục đích và người nghe đó, nội dung và cách nói sẽ như thế nào?

Lời giải chi tiết

Bước 1: Xác định đề tài, thời gian và không gian nói

Đề tài bài nói đã được chuẩn bị trong phần Viết.

- Mục đích của bài nói: thuyết phục người nghe về ý kiến, quan điểm của mình

Bước 2: Tìm ý và lập dàn ý

- Chuẩn bị thêm các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ bổ trợ

- Dự kiến các câu hỏi, phản hồi của người nghe và chuẩn bị câu trả lời

- Tóm tắt hệ thống ý dưới dạng sơ đồ

- Nêu rõ ý kiến, lí lẽ và bằng chứng thuyết phục:

+ Nêu ý kiến một cách trực tiếp

+ Đảm bảo các lí lẽ có đủ cơ sở và kết luận, sắp xếp các lí lẽ theo một trình tự hợp lí

+ Một bằng chứng thuyết phục cần cụ thể, tiêu biểu, xác thực và liên kết chặt chẽ với lí lẽ.

Bước 3: Luyện tập và trình bày

- Lựa chọn từ ngữ cho phù hợp với văn nói, sử dụng những từ nối để phần trình bày mạch lạc, rõ ràng

- Chuẩn bị phần mở đầu và phần kết hấp dẫn

- Khẳng định trực tiếp, rõ ràng ý kiến của bản thân về vấn đề cần trình bày

- Dựa vào phần tóm tắt ý, trình bày từ khái quát đến cụ thể, sử dụng các phương tiện phi ngôn ngữ phù hợp với bài nói

- Tương tác với người nghe

Bước 4: Trao đổi và đánh giá

- Chuẩn bị một tâm thế tích cực

- Hiểu đúng ý kiến phản bác của người nghe

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close