Nhiệm vụ 6: Phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu của bản thân trang 23 SGK Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 10 Chân trời sáng tạo

Trao đổi với bạn về cách phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu của bản thân. Thực hiện thường xuyên các hành vi tích cực trong cuộc sống hằng ngày và khắc phục dần những điểm chưa tích cực.

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 10 tất cả các môn - Chân trời sáng tạo

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trao đổi với bạn về cách phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu của bản thân.

 

Phương pháp giải:

+ Nêu ra điểm mạnh, điểm yếu trong tính cách của mình: mạnh dạn, tự tin, trung thực, bền bỉ, hăng hái....

+ Việc em cần làm để phát huy điểm mạnh và khắc phục điểm yếu là gì ?


Lời giải chi tiết:

+ Điểm mạnh: Tự chủ, sáng tạo

+ Cách phát huy điểm mạnh:

  • Chủ động, tự giác hoàn thành các công việc, bài tập mà thầy cô giáo, câu lạc bộ giao cho.

  • Không ngừng tìm tòi thêm kiến thức, thông tin về các lĩnh vực, môn học liên quan

+ Điểm yếu: Đôi khi quá sáng tạo, vượt ra ngoài khuôn khổ yêu cầu, chủ động làm những việc không cần thiết

  • Thông tin tìm kiếm được cần được chắt lọc kỹ càng.

  • Sáng tạo trong khuôn khổ yêu cầu của nhiệm vụ.

Quảng cáo
decumar

Câu 2

Thực hiện thường xuyên các hành vi tích cực trong cuộc sống hằng ngày và khắc phục dần những điểm chưa tích cực.

Lời giải chi tiết:

Học sinh tự thưc hiện.

Câu 3

Chia sẻ về kết quả rèn luyện của em trong phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu.


Phương pháp giải:

Sau khi phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu em thấy mình thay đổi như nào ? Có cảm xúc ra sao trước sự thay đổi đó ?


Lời giải chi tiết:

Sau khi rèn luyện phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu:

+ Em thấy mình chủ động hơn trong mọi công việc

+ Có cuộc sống vui tươi, lạc quan hơn, tinh thần phấn chấn hơn.


Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close