Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu một số hoạt động xã hội tại cộng đồng trang 52 SGK Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 10 chân trời sáng tạo

Chia sẻ các hoạt động xã hội mà em biết hoặc tham gia. Chia sẻ về ý nghĩa của các hoạt động xã hội đối với cá nhân và cộng đồng.

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 10 tất cả các môn - Chân trời sáng tạo

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Chia sẻ các hoạt động xã hội mà em biết hoặc tham gia.

Gợi ý:
+ Tên hình thức hoạt động:

 • Lao động công ích.
 • Truyền thông, vận động.

+ Đối tượng hướng tới:

 • Người có hoàn cảnh khó khăn.
 • Không gian công cộng cần bảo vệ, giữ gìn.

+ Người thực hiện hoạt động:

 • Tổ chức, đoàn thể.
 • Cá nhân/ nhóm.

Phương pháp giải:

+ Tên , hình thức hoạt động xã hội là gì ?

+ Đối tượng hướng tới là ai ?

+ Người thực hiện hoạt động bao gồm những ai ?

Lời giải chi tiết:

+ Tên hoạt động:

 • Ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung
 • Hiến máu tình nguyện
 • Trồng cây gây rừng

+ Đối tượng hướng tới:

 • Những người bị mất nhà cửa, tài sản, người thân, rơi vào hoàn cảnh khó khăn do lũ lụt gây ra
 • Những bệnh nhân cần máu

+ Người thực hiện hoạt động:

 • Tổ chức từ thiện, các mạnh thường quân
 • Đoàn thể trường, lớp…
Quảng cáo
decumar

Câu 2

Chia sẻ về ý nghĩa của các hoạt động xã hội đối với cá nhân và cộng đồng.

Gợi ý:

Ý nghĩa của các hoạt động xã hội đối với cá nhân:

- Hình thành được năng lực, kĩ năng làm việc tự chủ.

- Hình thành được năng lực, kĩ năng làm việc nhóm.

- Nâng cao giá trị của bản thân.

Ý nghĩa của các hoạt động xã hội đối với cộng đồng:

- Đem lại lợi ích cho mọi nhà, mọi người.

- Phát huy sức mạnh của các cá nhân và tổ chức xã hội trong cộng đồng.

- Tạo cơ hội bình đẳng trong xã hội.

-...

Phương pháp giải:

Nêu lên những ý nghĩa của các hoạt động cộng đồng:

+ Đối với cá nhân:

 • Em học được kinh nghiệm, bài học gì từ hoạt động đó ?
 • Sau khi tham gia hoạt động cộng đồng em có cảm xúc, suy nghĩ gì ?

+ Đối với cộng đồng:

 • Hoạt động mang đến cho cộng đồng những lợi ích gì ?
 • Giúp cho cư dân trong cộng đồng có cuộc sống thế nào ?

Lời giải chi tiết:

 + Đối với cá nhân:

 • Trân trọng, biết ơn với những gì mình đang có
 • Hình thành tình yêu thương, sự quan tâm của mình với mọi người xung quanh
 • Được hòa nhập với tập thể, cộng đồng.

+ Đối với cộng đồng:

 • Giúp cho đời sống trong cộng đồng trở nên tốt đẹp, bình đẳng hơn;
 • Thể hiện sự đoàn kết, tình yêu thương giữa con người với con người;
 • Nâng cao tinh thần trách nhiệm của mọi người trong việc xây dựng cộng đồng văn minh – phát triển.

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close