Nhiệm vụ 5: Tham gia các hoạt động góp phần phát triển kinh tế gia đình trang 49 SGK Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 10 Chân trời sáng tạo

Thực hiện một số công việc cụ thể góp phần phát triển kinh tế gia đình. Chia sẻ những kết quả bước đầu sau khi tham gia các hoạt động góp phần phát triển kinh tế gia đình.

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 10 tất cả các môn - Chân trời sáng tạo

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Thực hiện một số công việc cụ thể góp phần phát triển kinh tế gia đình.


Phương pháp giải:

+ Công việc góp phần phát triển kinh tế gia đình bao gồm những công việc gì ? 

+ Công việc đó có phù hợp với em hay không ?


Lời giải chi tiết:

Một số công việc góp phần phát triển kinh tế gia đình:

+ Làm các sản phẩm thủ công để bán

+ Nuôi trồng, chăn nuôi tại gia đình


Quảng cáo
decumar

Câu 2

Chia sẻ những kết quả bước đầu sau khi tham gia các hoạt động góp phần phát triển kinh tế gia đình.


Phương pháp giải:

Sau khi tham gia các hoạt động góp phần phát triển kinh tế gia đình em đã đạt được những thành quả gì ? Em cảm nhận thế nào về thành quả đã đạt được ?

Em có thay đổi như nào trong chi tiêu hàng ngày?


Lời giải chi tiết:

Kết quả bước đầu sau khi tham gia các hoạt động góp phần phát triển kinh tế gia đình:
+ Góp phần phát triển kinh tế gia đình

+ Trân trọng giá trị đồng tiền

+ Biết lập kế hoạch chi tiêu hàng ngày, hàng tuần

+ Có kế hoạch chi tiêu hợp lí.


Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close