Nhiệm vụ 3: Tìm hiểu cách tư duy phản biện trang 19 SGK Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 10 Chân trời sáng tạo

Chia sẻ với các bạn về một số biểu hiện của người có tư duy phản biện.Thảo luận về cách tư duy phản biện khi đánh giá sự vật, hiện tượng theo hướng dẫn sau:

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 10 tất cả các môn - Chân trời sáng tạo

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Chia sẻ với các bạn về một số biểu hiện của người có tư duy phản biện.


Phương pháp giải:

Trước hết cần hiểu :Tư duy phản biện đề cập đến khả năng suy nghĩ rõ ràng và có lập luận đúng đắn về niềm tin mà bạn tin hay những gì mà bạn đang làm. Nó bao gồm khả năng vận dụng suy nghĩ độc lập và suy nghĩ phản chiếu.

+ Từ đó xác định được những ý là biểu hiện của tư duy phản biện.


Lời giải chi tiết:

+ Những ý là biểu hiện của tư duy phản biện:

  • Có khả năng phân tích, tổng hợp thông tin

  • Xem xét các phương án giải quyết vấn đề khác nhau

  • Đánh giá kĩ mọi thông tin trước khi đi đến kết luận

  • Đặt ra nhiều câu hỏi để tìm hiểu một vấn đề

  • Sẵn sàng thay đổi góc nhìn, quan điểm

  • Đề xuất nhiều cách thực hiện cho một vấn đề

Quảng cáo
decumar

Câu 2

Thảo luận về cách tư duy phản biện khi đánh giá sự vật, hiện tượng theo hướng dẫn sau:

 

Lời giải chi tiết:

Học sinh tự thực hiện.

Câu 3

Chia sẻ cách em tư duy phản biện với các ý kiến về những vấn đề khác nhau trong cuộc sống.

Phương pháp giải:

+ Với mỗi vấn đề em phân tích tình huống đó như nào ?

+ Quan điểm, góc nhìn của em như nào trước tình huống đó?


Lời giải chi tiết:

Cách em tư duy phản biện với những vấn đề khác nhau trong cuộc sống:
+ Xem xét các phương án giải quyết vấn đề khác nhau

+ Phân tích, tổng hợp thông tin

+ Sẵn sàng thay đổi góc nhìn, quan điểm

+ Đề xuất nhiều cách thực hiện khác nhau cho một vấn đề.


Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close