Nhiệm vụ 4: Lập và thực hiện kế hoạch tuyên truyền trong cộng đồng về văn hóa ứng xử nơi công cộng trang 55 SGK Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 10 chân trời sáng tạo

Lập kế hoạch tuyên truyền về văn hóa ứng xử nơi công cộng. Thực hiện kế hoạch tuyên truyền về văn hóa ứng xử nơi công cộng. Đánh giá kết quả tuyên truyền về văn hóa ứng xử nơi công cộng em đã tham gia và bài học kinh nghiệm cho bản thân.

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 10 tất cả các môn - Chân trời sáng tạo

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Lập kế hoạch tuyên truyền về văn hóa ứng xử nơi công cộng.

Gợi ý:

 

Phương pháp giải:

+ Kế hoạch tuyên truyền cho hoạt động cộng đồng gì ?

+ Hình thức tuyên truyền như thế nào ?

+ Mục tiêu tuyên truyền là gì ?

+ Đối tượng tuyên truyền gồm những ai ?

+ Nội dung tuyên truyền như thế nào ?

+ Người thực hiện là ai ?

+ Thời gian, địa điểm tại đâu ?

+ Kết quả dự kiến như thế nào ?

Lời giải chi tiết:

Kế hoạch tuyên truyền văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông

Mục tiêu tuyên truyền

Nâng cao ý thức của người dân khi tham gia tuyên truyền

Đối tượng tuyên truyền

Người dân trong xã

Nội dung tuyên truyền

-       Luật Giao thông đường bộ

-       Các tình huống ứng xử có văn hóa khi xảy ra va chạm giao thông.

-       Giúp đỡ người già, trẻ nhỏ, người gặp khó khăn khi tham gia giao thông.

-       Giảm tiếng ồn khi tham gia giao thông.

Người thực hiện

-       Học sinh

-       Đoàn thanh niên xã

Thời gian, địa điểm

-       Đầu giờ sáng và cuối giờ chiều các ngày cuối tuần.

-       Tại Nhà văn hóa của khu dân cư.

Kết quả dự kiến

-       Người tham gia giao thông hiểu biết thêm về Luật Giao thông đường bộ.

-       Người tham gia giao thông chủ động giúp đỡ người già, trẻ nhỏ, nhường đường cho người đi bộ.

-       Người tham gia giao thông chấp hành Luật Giao thông đường bộ tốt hơn

-       Người tham gia giao thông hạn chế sử dụng còi xe khi không cần thiết.

 

Quảng cáo
decumar

Câu 2

Thực hiện kế hoạch tuyên truyền về văn hóa ứng xử nơi công cộng.

 

Lưu ý:

Các thành viên khi tham gia tuyên truyền cần:

- Phối hợp hiệu quả giữa các thành viên.

- Thể hiện sự gương mẫu trong văn hóa giao tiếp và hành vi ứng xử nơi công cộng.

Lời giải chi tiết:

HS tự thực hiện.

Câu 3

Đánh giá kết quả tuyên truyền về văn hóa ứng xử nơi công cộng em đã tham gia và bài học kinh nghiệm cho bản thân.

Phương pháp giải:

+ Em đã đạt được kết quả như thế nào trong việc tuyên truyền văn hóa ứng xử công cộng ?

+ Em học được gì từ việc tuyên truyền đó ?

Lời giải chi tiết:

+ Kết quả tuyên truyền:

  • Mọi người có ý thức, lịch sự , văn minh hơn trong giao tiếp, ứng xử hàng ngày
  • Tăng tình đoàn kết giữa mọi người

+ Bài học kinh nghiệm:

  • Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn phải giữ bình tĩnh, ứng xử văn minh, lịch sự
  • Học được cách thức tổ chức hoạt động tuyên truyền.

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close