Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu nhóm nghề định lựa chọn của bản thân trang 70 SGK Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 10 chân trời sáng tạo

Sắp xếp các nhóm nghề dưới đây theo mức độ yêu thích tăng dần của em. Chia sẻ những hiểu biết về nhóm nghề em yêu thích.

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 10 tất cả các môn - Chân trời sáng tạo

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Sắp xếp các nhóm nghề dưới đây theo mức độ yêu thích tăng dần của em.

 

Phương pháp giải:

Em thích nhóm nghề nào hơn ? Sắp xếp các nghề đó theo thứ tự tăng dần.

Lời giải chi tiết:

1. Công nghệ kĩ thuật

2. Máy tính và công nghệ thông tin

3. Toán và thống kê

4. Khoa học tự nhiên

5. Khoa học sự sống

6. Pháp luật

7. Kinh doanh và quản lí

8. Báo chí và thông tin

9. Khoa học xã hội và hành vi

10. Nhân văn

11. Nghệ thuật

12. Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên

13. An ninh quốc phòng

14. Môi trường và bảo vệ môi trường

15. Dịch vụ vận tải

16. Du lịch, khách sạn, thể thao, và dịch vụ cá nhân

17. Dịch vụ xã hội

18. Sức khỏe

19. Thú y

20. Nông, lâm nghiệp thủy sản

21. Kiến trúc và xây dựng

22. Sản xuất và chế biến

23. Kĩ thuật

Quảng cáo
decumar

Câu 2

Chia sẻ những hiểu biết về nhóm nghề em yêu thích.

Gợi ý:

-       Tên nhóm nghề.

-       Yêu cầu cơ bản về phẩm chất và năng lực đối với người làm nghề

-       Cơ hội phát triển của nhóm nghề.

-       …

Phương pháp giải:

+ Nhóm nghề em yêu thích là gì ?

+ Yêu cầu về phẩm chất, năng lực của người làm nghề là gì ?

+ Cơ hội phát triển trong tương lai ra sao ?

Lời giải chi tiết:

+ Nhóm nghề yêu thích: công an

+ Yêu cầu về phẩm chất:

  • Có đạo đức, lối sống trong sáng, giản dị;
  • Thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;
  • Tinh thần thân ái, giúp đỡ, có ý thức giữ gìn đoàn kết nội bộ;
  • Biết nghiêm khắc tự phê bình và thành thật trong phê bình đối với đồng chí, đồng đội

+ Yêu cầu về năng lực:

  • Có thể lực, trí lực tốt
  • Tốt nghiệp các trường Đại học, cao đẳng, trung cấp về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công an nhân dân trong cả nước.

+ Cơ hội phát triển trong tương lai: là công việc có nhu cầu ngày càng tăng cao của xã hội, luôn cần thiết, quan trọng đối với đất nước.

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close