Nhiệm vụ 6: Duy trì các hoạt động vì cộng đồng trang 57 SGK Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 10 chân trời sáng tạo

Thảo luận về cách duy trì các hoạt động xã hội để cộng đồng phát triển bền vững. Lập kế hoạch để duy trì một hoạt động xã hội của nhóm em/lớp em. Chia sẻ với người thân, thầy cô và các bạn kế hoạch duy trì hoạt động cộng đồng và vận động mọi người cùng tham gia.

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 10 tất cả các môn - Chân trời sáng tạo

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Thảo luận về cách duy trì các hoạt động xã hội để cộng đồng phát triển bền vững.

Gợi ý:

- Thường xuyên tham gia hoạt động xã hội hoặc chủ động lập và thực hiện kế hoạch hoạt động xã hội tại nhà trường và địa phương.

- Đánh giá và rút kinh nghiệm về kết quả đóng góp của cá nhân sau mỗi hoạt động.

- Tham gia hoạt động xã hội với những công việc và vai trò khác nhau.

- Mở rộng việc kết nối với các tổ chức tham gia hoạt động xã hội.

Lời giải chi tiết:

HS tự thực hiện.

Quảng cáo
decumar

Câu 2

Lập kế hoạch để duy trì một hoạt động xã hội của nhóm em/lớp em.

Ví dụ:

Một số hoạt động cần duy trì thường xuyên:

- Chăm sóc con đường hoa.

- Vệ sinh đường phố, ngõ xóm.

- Xây dựng nếp sống văn hóa, ứng xử văn minh nơi công cộng.

-...

Phương pháp giải:

+ Kế hoạch duy trì cho hoạt động xã hội là gì ?

+ Hình thức duy trì như thế nào ?

Lời giải chi tiết:

Kế hoạch tuyên truyền văn hóa ứng xử khi tham gia lễ hội

Hình thức tuyên truyền: phát thanh

Mục tiêu tuyên truyền

Nâng cao ý thức của người dân khi tham gia lễ hội

Đối tượng tuyên truyền

Người dân trong toàn xã

Nội dung tuyên truyền

-       Tín ngưỡng, phong tục, hoạt động trong lễ hội

-       Các ứng xử có văn hóa khi xảy ra xô xát

-       Không chửi tục, nói bậy, vứt rác bừa bãi tại khu vực thờ cúng, cử hành lễ hội

Người thực hiện

Toàn thể nhân dân trong toàn xã

Thời gian, địa điểm

-       20 giờ ngày 28/6/2022

-       Tại nhà văn hóa xã S

 

Kết quả dự kiến

-       Người tham gia lễ hội hiểu biết về các phong tục, lễ nghi quê hương mình

-       Chủ động hòa giải khi xảy ra mâu thuẫn

-       Người tham gia lễ hội chấp hành nghiêm túc các quy định của ban tổ chức

 

Câu 3

Chia sẻ với người thân, thầy cô và các bạn kế hoạch duy trì hoạt động cộng đồng và vận động mọi người cùng tham gia.

Lời giải chi tiết:

HS tự thực hiện.

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close