Nhiệm vụ 5: Thực hiện những việc làm giữ gìn và phát huy truyền thống hiếu học của trường em trang 30 SGK Hoạt động trải nghiệm

Thực hiện cách thức rèn luyện học tập hiệu quả và chia sẻ kết quả đạt được với thầy cô, bạn bè. Hỗ trợ bạn cải thiện kết quả học tập trong các tình huống dưới đây

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 10 tất cả các môn - Chân trời sáng tạo

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Thực hiện cách thức rèn luyện học tập hiệu quả và chia sẻ kết quả đạt được với thầy cô, bạn bè.

 

Phương pháp giải:

+ Có kế hoạch học tập như thế nào ?

+ Có thái độ như nào với việc học tập ?

+ Không gian học tập như thế nào ?


Lời giải chi tiết:

Cách thức rèn luyện học tập hiệu quả:

+ Có mục tiêu học tập rõ ràng

+ Chủ động, tự giác trong học tập

+ Lựa chọn nơi học tập yên tĩnh, dễ tập trung


Quảng cáo
decumar

Câu 2

Hỗ trợ bạn cải thiện kết quả học tập trong các tình huống dưới đây:

 

Phương pháp giải:

+ Phân tích tình huống: Hoàn cảnh tình huống xảy ra như thế nào ? Nhân vật trong tình huống đang gặp những khó khăn gì ?

+ Em xử lý khó khăn đó như thế nào ?


Lời giải chi tiết:

+ Tình huống 1: Nếu là lớp phó học tập, em sẽ tư vấn hai bạn nên học nhóm với nhau, hỗ trợ nhau cải thiện những môn chưa tốt, cùng nhau phấn đấu học tập.

+ Tình huống 2: M. nên lập kế hoạch học tập rõ ràng, tránh học lan man, chăm chỉ nhưng cũng cần học khoa học, phù hợp để đạt được kết quả học tốt.


Câu 3

Chia sẻ những việc làm của bản thân góp phần phát huy truyền thống hiếu học của nhà trường.

Phương pháp giải:

Em chia sẻ các hoạt động giáo dục truyền thống nhà trường mà mình đã tham gia hoặc được chứng kiến, tìm hiểu

  • Tên hoạt động em tham gia là gì?

  • Em làm gì để góp phần phát huy truyền thống nhà trường.

  • Hình thức thực hiện hoạt động giáo dục truyền thống nhà trường như thế nào?

  • Hình thức em chia sẻ là hình thức nào?

Lời giải chi tiết:

+ Những hoạt động em tham gia để góp phần phát huy truyền thống nhà trường:

  • Tham gia phong trào “Học tập và làm việc theo tấm gương Hồ Chí Minh”

  •  Tìm đọc tài liệu nói về truyền thống và phong tục, tập quán của trường.

  • Tham gia hoạt động bảo vệ môi trường xung quanh trường học cùng Đoàn Thanh niên trường.

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close