Nhiệm vụ 5: Lập và thực hiện kế hoạch học tập theo nhóm nghề lựa chọn trang 74 SGK Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 10 chân trời sáng tạo

Xác định khả năng và lựa chọn các môn học phù hợp. Chia sẻ ý nghĩa của việc xây dựng kế hoạch học tập theo nhóm nghề lựa chọn. Lập kế hoạch thực hiện theo nhóm nghề lựa chọn. Thực hiện các hoạt động theo kế hoạch. Chia sẻ với thầy cô và bạn bè thực hiện kế hoạch học tập định hướng nghề nghiệp lựa chọn.

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 10 tất cả các môn - Chân trời sáng tạo

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Xác định khả năng và lựa chọn các môn học phù hợp.

 

Phương pháp giải:

+ Khả năng của em là gì ?

+ Các môn học phù hợp với khả năng của em bao gồm những gì ?

Lời giải chi tiết:

+ Khả năng của em:

  • Chăm chỉ, cần cù
  • Tỉ mỉ
  • Ham học hỏi
  • Có kiến thức nền vững vàng
  • Tự giác trong công việc

+ Các môn học phù hợp: Văn – Toán – Anh

Quảng cáo
decumar

Câu 2

Chia sẻ ý nghĩa của việc xây dựng kế hoạch học tập theo nhóm nghề lựa chọn.

Gợi ý:

-       Giúp cá nhân thấy rõ mục địch cần đạt được

-       Thấy rõ được nội dung cần thực hiện để định hướng tốt hơn

-       Đảm bảo yếu tố thời gian cho cả chặng đường hướng nghiệp

-       Giúp nghiêm túc đánh giá điểm mạnh và điểm yếu của bản thân

-       Hình dung trước con đường cần phải thực hiện

Phương pháp giải:

Xây dựng học kế hoạch học tập mang lại những lợi ích gì cho em ?

Lời giải chi tiết:

Ý nghĩa của xây dựng kế hoạch học tập theo nhóm nghề:

+ Thấy rõ mục tiêu học tập

+ Tự đánh giá năng lực của bản thân để khắc phục những điểm yếu

Câu 3

Lập kế hoạch thực hiện theo nhóm nghề lựa chọn.

Mục tiêu

Nhiệm vụ/hoạt động cần thực hiện

Thời gian thực hiện

Kênh hỗ trợ, tham vấn

?

?

?

?

Phương pháp giải:

+ Mục tiêu kế hoạch là gì ?

+ Nhiệm vụ/ hoạt động cần thực hiện gồm những gì ?

+ Thời gian thực hiện bao lâu ?

+ Kênh hỗ trợ ở đâu ?

Lời giải chi tiết:

Mục tiêu

Nhiệm vụ/hoạt động cần thực hiện

Thời gian thực hiện

Kênh hỗ trợ, tham vấn

Học báo chí

  • Học tốt các môn xã hội
  • Tham gia các hoạt động liên quan đến ngành báo chí, truyền thông
  • Chăm chỉ học tập

3 năm

  • Các diễn đàn tư vấn về báo chí
  • Học hỏi từ thầy cô, bạn bè.

 

Câu 4

Thực hiện các hoạt động theo kế hoạch.

Gợi ý:

-       Câu lạc bộ môn học, năng khiếu.

-       Câu lạc bộ hướng nghiệp, câu lạc bộ STEM.

-       Khoá đào tạo, chương trình bồi dưỡng liên quan đến nghề lựa chọn.

-       Hoạt động thiện nguyện, tình nguyện.

-       Trải nghiệm nghề nghiệp lựa chọn.

-       Tìm hiểu một số kiến thức về nghề lựa chọn.

Lời giải chi tiết:

HS tự thực hiện

Câu 5

Chia sẻ với thầy cô và bạn bè thực hiện kế hoạch học tập định hướng nghề nghiệp lựa chọn.

Lời giải chi tiết:

HS tự thực hiện

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close