Nhiệm vụ 2: Xây dựng kế hoạch giáo dục truyền thống nhà trường trang 28 SGK Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 10 Chân trời sáng tạo

Xác định mục tiêu kế hoạch giáo dục truyền thống nhà trường. Xây dựng nội dung hoạt động giáo dục truyền thống nhà trường đáp ứng mục tiêu đặt ra.

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 10 tất cả các môn - Chân trời sáng tạo

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Xác định mục tiêu kế hoạch giáo dục truyền thống nhà trường.

 

Phương pháp giải:

Mục tiêu giáo dục truyền thống mà nhà trường đặt ra là gì ?

Lời giải chi tiết:

  • Gắn kết tình cảm, sự gắn bó, thân thiết giữa học sinh và giáo viên trong trường.

  • Tổ chức hoạt động giáo dục truyền thống còn là cách nhắc lại cho học sinh về lịch sử của dân tộc.

  • Tạo dựng được môi trường học tập thân thiện, an toàn, nền nếp - kỷ cương, đề cao chất lượng giáo dục toàn diện, để mỗi học sinh đều có cơ hội học tập, rèn luyện, phát triển hết tiềm năng, năng lực của mình.

  • Phát triển 5 phẩm chất chủ yếu, 10 năng lực cốt lõi theo định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới.

  • Giúp học sinh hình thành và phát triển những yếu tố căn bản đặt nền móng cho sự phát triển hài hoà về thể chất và tinh thần, phẩm chất và năng lực; định hướng chính vào giáo dục về giá trị bản thân, gia đình, cộng đồng và những thói quen, nền nếp cần thiết trong học tập và sinh hoạt. 

Quảng cáo
decumar

Câu 2

Xây dựng nội dung hoạt động giáo dục truyền thống nhà trường đáp ứng mục tiêu đặt ra.

 

Phương pháp giải:

+ Mục tiêu giáo dục truyền thống nhà trường là gì ?

+ Nội dung để góp phần thực hiện mục tiêu đó được xây dựng như thế nào ?


Lời giải chi tiết:

+ Mục tiêu: Góp phần phát huy truyền thống hiếu học, có tinh thần tương thân, tương ái trong học tập

+ Nội dung:

  • Thi đua học tốt, đạt được thành tích cao trong học tập

  • Quyên góp, ủng hộ, giúp đỡ những bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong học tập và rèn luyện

  • Triển khai hoạt động khen thưởng đối với những bạn có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện.

Câu 3

Chuẩn bị các điều kiện và xác định cách thức tổ chức.

- Xác định người điều hành tổng thể kế hoạch, người giám sát, phân công vai trò nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân/ nhóm theo từng nội dung.

- Xác định hình thức thực hiện cho mỗi nội dung giáo dục truyền thống; thời điểm bắt đầu, thời điểm kết thúc của từng hoạt động trong kế hoạch giáo dục.

- Xác định quy mô tổ chức cho mỗi nội dung hoạt động: địa điểm, số lượng người tham gia, thành phần tham gia,...

- Chuẩn bị phương tiện, điều kiện thực hiện khác,....


Lời giải chi tiết:

Học sinh tự thực hiện.

Câu 4

Chia sẻ với bạn về kế hoạch mà em đã xây dựng.

Lời giải chi tiết:

Học sinh tự thưc hiện.

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close