Nhiệm vụ 2: Nhận xét, đánh giá những việc làm của tổ chức, cá nhân ở địa phương trong bảo vệ cảnh quan thiên nhiên trang 82SGK Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 10 chân trời sáng tạo

Từ nhiệm vụ 1, hãy đưa ra nhận xét, đánh giá những việc làm của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong việc bảo tồn cảnh quan thiên nhiên. Nêu và nhận xét những việc làm, thói quen giúp bảo tồn hoặc gây hại cảnh quan thiên nhiên của bản thân và các thành viên trong gia đình em.

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 10 tất cả các môn - Chân trời sáng tạo

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Từ nhiệm vụ 1, hãy đưa ra nhận xét, đánh giá những việc làm của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong việc bảo tồn cảnh quan thiên nhiên.

 

Tên tổ chức

Việc làm

Nhận xét, đánh giá

Đề nghị

?

?

?

?

Phương pháp giải:

+ Tên tổ chức đó là gì ?

+ Việc làm của họ là gì ?

+ Em có nhận xét gì về việc làm của họ?

+ Trước những việc làm đó em có đề nghị gì ?

Lời giải chi tiết:

Tên tổ chức

Việc làm

Nhận xét, đánh giá

Đề nghị

WWF Việt Nam

Bảo tồn đa dạng sinh học của các vùng cảnh quan, ứng phó biến đối khí hậu, phát triển thuỷ điện bền vững, nâng cao hiệu quả hoạt động các khu bảo tồn.

Hoạt động của tổ chức mang lại ý nghĩa rất to lớn trong hoạt động bảo vệ môi trường. Đối với WWF, bảo vệ thiên nhiên cùng các loài động vật là bảo vệ cuộc sống của chính loài người.

Tổ chức tiếp tục duy trì những hoạt động bảo vệ môi trường của mình, đồng thời tuyên truyền nâng cao ý thức của toàn thể mọi người trong việc bảo vệ môi trường.

Quảng cáo
decumar

Câu 2

Nêu và nhận xét những việc làm, thói quen giúp bảo tồn hoặc gây hại cảnh quan thiên nhiên của bản thân và các thành viên trong gia đình em.

Phương pháp giải:

+ Thói quen, việc làm của bản thân và các thành viên trong gia đình em đối với cảnh quan thiên nhiên là gì ?

+ Việc làm đó là bảo tồn hay gây hại đối với thiên nhiên ?

Lời giải chi tiết:

+ Thói quen việc làm của bản thân và gia đình em:

-       Sử dụng túi nilon trong đựng thức ăn, đồ đạc trong sinh hoạt hàng ngày

⇨    Đây là thói quen xấu, gây hại với môi trường vì nilon là chất liệu độc hại, khó phân hủy đối với môi trường.

-       Phân loại rác trước khi vứt, tái chế những vật có thể dụng

⇨    Đây là thói quen tốt trong việc bảo vệ thiên nhiên.

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close