Nhiệm vụ 3: Thực hành thuyết phục cộng đồng tham gia vào hoạt động xã hội trang 54 SGK Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 10 chân trời sáng tạo

Đóng vai xử lí tình huống. Chia sẻ với các bạn về kinh nghiệm thuyết phục cộng đồng tham gia vào các hoạt động xã hội mà em vừa thực hiện.

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 10 tất cả các môn - Chân trời sáng tạo

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Đóng vai xử lí tình huống.

+ Tình huống 1: Nhóm em rất muốn xin phép trưởng thôn cho nhóm treo băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền về bảo vệ môi trường trên bức tường tại nhà văn hóa của thôn.

Em sẽ thuyết phục trưởng thôn như thế nào?

+ Tình huống 2: Nhóm em muốn xin phép Ban giám hiệu nhà trường về việc thành lập Câu lạc bộ Thiện nguyện để cùng nhau tham gia các hoạt động xác hội.

Em sẽ làm thế nào để Ban giám hiệu nhà trường cho phép thành lập Câu lạc bộ?

+ Tình huống 3: Nhóm em chuẩn bị thực hiện chương trình “Hỗ trợ Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”, nhóm mong muốn thuyết phục được Hội Phụ nữ cùng tham gia.

Em hãy cùng nhóm thuyết phục để Hội Phụ nữ xã đồng ý tham gia chương trình.

+ Tình huống 4: Con sông chảy qua địa phương em bị ô nhiễm nặng nề bởi rác thải, làm ảnh hưởng đến cảnh quan và môi trường.

Em hãy thuyết phục các doanh nghiệp đóng tại địa phương ủng hộ kinh phí để thu gom rác thải trên con sông đó.

Phương pháp giải:

+ Phân tích các tình huống: Hoàn cảnh, nguyên nhân tình huống xảy ra như thế nào ?

+ Em có cách xử lý như nào trước những tình huống đó ?

Lời giải chi tiết:

+ Tình huống 1: Em sẽ gặp trưởng thôn và xin phép bác cho treo băng rôn khẩu hiệu về bảo vệ môi trường và giải thích cho bác nghe về tác dụng của cuộc tuyên truyền này.

+ Tình huống 2: Em cần tổ chức và thu hút mọi người tham gia các hoạt động của câu lạc bộ để thể hiện hoạt động đúng đắn, ý nghĩa của câu lạc bộ. Từ đó sẽ nhận được sự đồng thuận của nhà trường.

+ Tình huống 3: Nhóm em cần đưa ra được những kế hoạch, hoạt động cụ thể và thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công việc để thuyết phục Hội Phụ nữ xã hồng ý tham gia chương trình.

+ Tình huống 4: Em cần thu hút được nhóm các bạn cùng tham gia thành lập một nhóm các bạn và đưa ra kế hoạch hoạt động cụ thể cùng mục tiêu công việc để đưa lên cho doanh nghiệp.

Quảng cáo
decumar

Câu 2

Chia sẻ với các bạn về kinh nghiệm thuyết phục cộng đồng tham gia vào các hoạt động xã hội mà em vừa thực hiện.

Phương pháp giải:

+ Em tận dụng những thuận lợi gì để thuyết phục cộng đồng tham gia vào các hoạt động xã hội ?

+ Để mọi người tham gia, em diễn đạt ý nghĩa của hoạt động như thế nào ?
+ Thái độ, cách ứng xử của em khi thuyết phục mọi người tham gia như thế nào?

Lời giải chi tiết:

Kinh nghiệm thuyết phục cộng đồng tham gia vào các hoạt động xã hội:

+ Giải thích rõ mục đích, ý nghĩa của hoạt động xã hội

+ Tuyên truyền vận động mọi người tham gia với các hình thức đa dạng như băng rôn, mạng xã hội…

+ Khi thuyết phục luôn phải có thái độ niềm nở, năng lượng, tích cực, lễ phép, lịch sự.

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close