Nhiệm vụ 6: Đánh giá ý nghĩa việc thực hiện hoạt động giáo dục truyền thống nhà trường trang 31 SGK Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 10 Chân trời sáng tạo

Xác định kết quả hoạt động giáo dục truyền thống đối với học sinh dựa theo nội dung sau:

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 10 tất cả các môn - Chân trời sáng tạo

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Xác định kết quả hoạt động giáo dục truyền thống đối với học sinh dựa theo nội dung sau:

a. Các loại hoạt động giáo dục truyền thống được nhà trường tổ chức.

b. Số lượng học sinh tham gia các hoạt động.

c. Tinh thần, thái độ của học sinh khi tham gia hoạt động.

d. Kết quả của hoạt động mang lại.

Gợi ý:


Phương pháp giải:

+ Các hoạt động giáo dục truyền thống được nhà trường tổ chức là gì ?

+ Các bạn học sinh có tham gia đông đủ hay không ?

+ Tinh thần, thái độ của học sinh khi tham gia hoạt động như thế nào ?

+ Hoạt động mang lại kết quả ra sao ?


Lời giải chi tiết:

+ Các hoạt động giáo dục truyền thống nhà trường tổ chức:

  • Hoạt động dạy tốt, học tốt

  • Tôn sư trọng đạo

  • Xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh

+ Số lượng học sinh tham gia: hầu hết các bạn đều tham gia đầy đủ

+ Tinh thần, thái độ của học sinh khi tham gia hoạt động: tích cực, vui vẻ, hạnh phúc, phấn khởi

+ Kết quả hoạt động mang lại: giúp nâng cao hiểu biết, kĩ năng cho học sinh, giữ gìn và phát triển các truyền thống tốt đẹp của nhà trường.


Quảng cáo
decumar

Câu 2

Đánh giá ý nghĩa của hoạt động giáo dục truyền thống nhà trường đối với em.


Phương pháp giải:

+ Hoạt động mang lại cho em những bài học, kiến thức gì ?

+ Em thấy được trách nhiệm của mình như thế nào với nhà trường sau khi tham gia các hoạt động đó ?


Lời giải chi tiết:

Hoạt động giáo dục truyền thống nhà trường đã mang cho em nhiều ý nghĩa:

  • Cảm thấy tự hào hơn về ngôi trường mình đang học tập, để ý thức trong học tập và rèn luyện, làm sao xứng với tên tuổi của ngôi trường.

  • Tự xây dựng cho mình sự tự giác, trách nhiệm bản thân trong việc gìn giữ hình ảnh ngôi trường.

  • Tạo động lực phấn đấu học tập, rèn luyện, thể hiện trách nhiệm của bản thân với tập thể;

Câu 3

Chia sẻ những mong muốn điều chỉnh kế hoạch giáo dục truyền thống của nhà trường sao cho hiệu quả và ý nghĩa hơn.


Phương pháp giải:

+ Hoạt động của trường tổ chức đã đạt hiệu quả tốt chưa ?

+ Em cảm thấy những vấn đề nào cần được cải thiện ?


Lời giải chi tiết:

Những mong muốn điều chỉnh kế hoạch giáo dục truyền thống của nhà trường sao cho hiệu quả và ý nghĩa hơn

+ Đẩy mạnh các hoạt động thi đua

+ Đưa các tác phẩm văn học vào các chương trình ngoại khóa

+ Các trang thiết bị về âm thanh, ánh sáng được cải thiện hơn.


Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close