Bài 67 - 68: Ôn tập: Thực vật và động vật trang 87

Giải câu 1, 2, 3 Bài 67 - 68: Ôn tập: Thực vật và động vật trang 87, 88 VBT Khoa học 4. Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

1.1. Trong số những động vật dưới đây, lúa là thức ăn của động vật nào?

a) Đại bàng.

b) Rắn hổ mang

c) Gà

1.2. Trong số những động vật dưới đây, lúa là thức ăn của động vật nào?

a) Đại bàng.

b) Chuột đồng

c) Rắn hổ mang

1.3 Trong số những động vật dưới đây, gà là thức ăn của động vật nào?

a) Chuột đồng

b) Cú mèo

c) Rắn hổ mang

1.4 Trong số những động vật dưới đây, gà là thức ăn của động vật nào?

a) Đại bàng.

b) Chuột đồng

c) Cú mèo

1.5 Trong số những động vật dưới đây, chuột đồng không phải là thức ăn của động vật nào?

a) Đại bàng.

b) Cú mèo

c) Gà.

d) Rắn hổ mang.

Lời giải chi tiết:

1.1 Trong số những động vật dưới đây, lúa là thức ăn của động vật nào?

Chọn (c) Gà

1.2 Trong số những động vật dưới đây, lúa là thức ăn của động vật nào?

Chọn (b) Chuột đồng

1.3 Trong số những động vật dưới đây, gà là thức ăn của động vật nào?

Chọn (c) Rắn hổ mang

1.4 Trong số những động vật dưới đây, gà là thức ăn của động vật nào?

Chọn (a) Đại bàng.

1.5 Trong số những động vật dưới đây, chuột đồng không phải là thức ăn của động vật nào?

Chọn (c) Gà.

Câu 2

Đánh mũi tên vào các sơ đồ dưới đây để thể hiện sinh vật này là thức ăn của sinh vật kia.


Lời giải chi tiết:

Câu 3

Chuỗi thức ăn là gì?

Lời giải chi tiết:

- Chuỗi thức ăn (quan hệ thức ăn) (xích thức ăn) là một dãy gồm nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau, loài đứng trước là thức ăn của loài đứng sau. Mỗi loài được coi là một mắt xích trong chuỗi thức ăn, vừa là sinh vật tiêu thụ mắt xích phía trước nhưng cũng bị sinh vật mắt xích phía sau tiêu thụ.

Xem lại lí thuyết tại đây:

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài