Bài 62: Động vật cần gì để sống? trang 82

Giải câu 1, 2 Bài 62: Động vật cần gì để sống? trang 82 VBT Khoa học 4. Câu 2: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Quan sát các hình trang 124, 125 SGK để hoàn thành bảng sau:

Lời giải chi tiết:

Chuột sống ở hộp Điều kiện được cung cấp Điều kiện thiếu Dự đoán kết quả
1 Ánh sáng, nước, không khí Thức ăn Chết đói
2 Ánh sáng, không khí, thức ăn Nước Chết khát
3 Ánh sáng, nước, không khí, thức ăn   Sống bình thường
4 Ánh sáng, nước, thức ăn Không khí Chết
5 Nước, không khí, thức ăn Ánh sáng Gầy yếu

Câu 2

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.

Động vật cần gì để sống?

a) Ánh sáng.

b) Không khí.

c) Nước.

d) Thức ăn.

e) Tất cả những yếu tố trên.

Lời giải chi tiết:

Chọn đáp án:

e) Tất cả những yếu tố trên.

Xem lại lí thuyết tại đây:

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài