Bài 3: Trao đổi chất ở người (tiếp theo) trang 7

Giải câu 1, 2, 3 bài 3: Trao đổi chất ở người (tiếp theo) trang 7 VBT Khoa học 4. Câu 1: Nối các nội dung ở cột A với các nội dung ở cột B cho phù hợp

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nối các nội dung ở cột A với các nội dung ở cột B cho phù hợp


Lời giải chi tiết:

Câu 2

Chọn các từ trong khung để điền vào chỗ … cho thích hợp trong sơ đồ dưới đây:

Ô-xi; khí các-bô-níc; chất dinh dưỡng; các chất thải; ô-xi và các chất dinh dưỡng; khí các-bô-níc và các chất thải

Lời giải chi tiết:

 

Câu 3

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

3.1 Những cơ quan nào trực tiếp thực hiện quá trình trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường bên ngoài?

a. Vận động, hô hấp, tiêu hóa.

b. Tuần hoàn, bài tiết, tiêu hóa.

c. Vận động, tuần hoàn, hô hấp.

d. Tiêu hóa, hô hấp, bài tiết.

3.2 Cơ quan nào thực hiện quá trình trao đổi chất ở bên trong cơ thể.

a. Tiêu hóa

b. Tuần hoàn

c. Hô hấp

d. Bài tiết

Lời giải chi tiết:

3.1 Cơ quan thực hiện quá trình trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường bên ngoài là tiêu hóa, hô hấp, bài tiết.

Chọn đáp án: d

3.2 Cơ quan thực hiện quá trình trao đổi chất ở bên trong cơ thể là tuần hoàn

Chọn đáp án: b

Xem lại lí thuyết tại đây

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài