Bài 20: Nước có những tính chất gì trang 30

Giải câu 1, 2, 3, 4 Bài 20: Nước có những tính chất gì trang 30 VBT Khoa học 4. Câu 1: Quan sát hình 1 và hình 2 trang 42 SGK và hoàn thành bảng sau:

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Quan sát hình 1 và 2 trang 42 SGK và hoàn thành bảng sau:

 

Kết quả quan sát

Kết luận

(Cốc 1 chứa gì? Cốc 2 chứa gì?)

Cốc 1

 

 

Cốc 2

 

 


Lời giải chi tiết:

 

Kết quả quan sát

Kết luận

(Cốc 1 chứa gì? Cốc 2 chứa gì?)

Cốc 1

Nước trong, thấy được thìa trong cốc

Cốc chứa nước

Cốc 2

Nước có màu đục, không thấy được thìa trong cốc

Cốc chứa sữa

Câu 2

Làm thí nghiệm Tìm hiểu xem nước có hình dạng thế nào và hoàn thành bảng sau:


Lời giải chi tiết:

Xem lại lí thuyết tại đây:

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài