Bài 61: Trao đổi chất ở thực vật trang 81

Giải câu 1, 2 Bài 61: Trao đổi chất ở thực vật trang 81 VBT Khoa học 4. Câu 1: Chọn các từ trong khung để điền vào chỗ ... cho phù hợp

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Chọn các từ trong khung để điền vào chỗ ... cho phù hợp.

Ô-xi, nước, chất khoáng, các chất khoáng khác, hơi nước, khí các-bô-níc, trao đổi thức ăn

- Trong quá trình sống, thực vật hấp thụ ........, .......... và .......... Đồng thời thải ra .......... và ........... Quá trình đó được gọi là quá trình trao đổi thức ăn ở thực vật.

- Trong quá trình sống, thực vật còn cần phải hô hấp. Khi hô hấp thực vật hấp thụ ........ và thải ra .........

Lời giải chi tiết:

- Trong quá trình sống, thực vật hấp thụ khí các-bô-níc, chất khoáng và hơi nước. Đồng thời thải ra khí ô-xi và các chất khoáng khác. Quá trình đó được gọi là quá trình trao đổi thức ăn ở thực vật.

- Trong quá trình sống, thực vật còn cần phải hô hấp. Khi hô hấp thực vật hấp thụ khí ô-xi và thải ra khí các-bô-níc

Câu 2

Đánh mũi tên và điền tên các khí vào chỗ … trong sơ đồ trao đổi khí của thực vật dưới đây cho phù hợp.


Lời giải chi tiết:

Câu 3

Đánh mũi tên và điền tên các chất còn thiếu vào chỗ … để hoàn thành sơ đồ trao đổi thức ăn ở thực vật.


Lời giải chi tiết:

Xem lại lí thuyết tại đây:

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài