Bài 25: Nước bị ô nhiễm trang 37

Giải câu 1, 2 Bài 25: Nước bị ô nhiễm trang 37 VBT Khoa học 4. Câu 1: Nối ô chữ ở cột A với ô chữ ở cột B cho phù hợp

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nối ô chữ ở cột A với ô chữ ở cột B cho phù hợp.


Lời giải chi tiết:

Câu 2

Hoàn thành bảng sau:


Lời giải chi tiết:

Xem lí thuyết tại đây:

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài