Bài 47: Ánh sáng cần cho sự sống trang 65

Giải câu 1, 2, 3 Bài 47: Ánh sáng cần cho sự sống trang 65 VBT Khoa học 4. Câu 1: Khoanh tròn và chữ cái trước câu trả lời đúng

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

1.1 Nhận xét cách mọc của các cây ở hình 1 trang 94 SGK:

a) Những cây này đều mọc thẳng

b) Những cây này vươn về phía bóng tối

c) Những cây này đều vươn về phía ánh sáng của ngọn đèn

1.2 Các bông hoa ở hình 2 trang 94 SGK có tên là hoa hướng dương vì:

a) Những bông hoa này đều quay về một phía

b) Những bông hoa này trong giống mặt trời.

c) Những bông hoa này đề hướng về phía mặt trời.

Lời giải chi tiết:

1.1 Nhận xét cách mọc của các cây ở hình 1 trang 94 SGK:

c) Những cây này đều vươn về phía ánh sáng của ngọn đèn

1.2 Các bông hoa ở hình 2 trang 94 SGK có tên là hoa hướng dương vì:

c) Những bông hoa này đề hướng về phía mặt trời

Câu 2

Quan sát hình 3 và hình 4 trang 95 SGK và hoàn thành bảng sau:

Hình

Dự đoán cây nào sẽ xanh hơn

Giải thích

3

 

 

4

 

 


Lời giải chi tiết:

Hình

Dự đoán cây nào sẽ xanh hơn

Giải thích

3

Cây xanh tốt hơn

Có ánh sáng mặt trời

4

Cây không xanh tốt hơn

Không có ánh sáng mặt trời

Câu 3

Điều gì sẽ xảy ra đối với thực vật nếu không có ánh sáng?

Lời giải chi tiết:

- Không có ánh sáng, thực vật sẽ mau chóng tàn lụi vì chúng cần ánh sáng để duy trì sự sống.

Xem lại lí thuyết tại đây:

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài