Bài 65: Quan hệ thức ăn trong tự nhiên trang 85

Giải câu 1, 2, 3 Bài 65: Quan hệ thức ăn trong tự nhiên trang 85 VBT Khoa học 4. Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.

"Thức ăn" của cây ngô ở hình 1 trang 130 SGK là gì?

a) Khí các-bô-níc

b) Chất khoáng

c) Nước

d) Nước, khí các-bô-níc, chất khoáng

Lời giải chi tiết:

Chọn (d) Nước, khí các-bô-níc, chất khoáng


Câu 2

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

2.1 Sinh vật nào có khả năng sử dụng năng lượng của ánh sáng mặt trời để tổng hợp chất hữu cơ (như chất bột đường) từ những chất vô cơ (như nước và khí các-bô-níc)?

a) Con người.

b) Động vật

c) Thực vật.

2.2 Thức ăn của châu chấu ở hình 3 trang 131 SGK là gì?

a) Lá ngô

b) Ếch

c) Chất khoáng

2.3 Thức ăn của ếch ở hình 4 trang 131 SGK là gì?

a) Lá ngô

b) Châu chấu

c) Chất khoáng

Lời giải chi tiết:

2.1 Sinh vật nào có khả năng sử dụng năng lượng của ánh sáng mặt trời để tổng hợp chất hữu cơ (như chất bột đường) từ những chất vô cơ (như nước và khí các-bô-níc)?

Chọn (c) Thực vật.

2.2 Thức ăn của châu chấu ở hình 3 trang 131 SGK là gì?

Chọn (a) Lá ngô

2.3 Thức ăn của ếch ở hình 4 trang 131 SGK là gì?

Chọn (b) Châu chấu

Câu 3

Đánh mũi tên vào sơ đồ dưới đây để thể hiện sinh vật này là thức ăn của sinh vật kia.


Lời giải chi tiết:

Xem lại lí thuyết tại đây:

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài