Bài 57: Thực vật cần gì để sống? trang 76

Giải câu 1, 2 Bài 57: Thực vật cần gì để sống? trang 76 VBT Khoa học 4. Câu 2: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Quan sát các hình trang 115, 116 SGK và hoàn thành bảng sau:

Lời giải chi tiết:

Điều kiện được cung cấp Điều kiện thiếu Dự đoán kết quả
Cây 1 Nước, không khí, chất khoáng Ánh sáng Lá cây có màu sắc kém, xanh nhạt
Cây 2 Ánh sáng, nước, chất khoáng Không khí Cây sẽ chết
Cây 3 Ánh sáng, không khí, chất khoáng Nước Cây sẽ chết
Cây 4 Không khí, ánh sáng, nước, chất khoáng   Cây khỏe mạnh
Cây 5 Nước, không khí, ánh sáng Chất khoáng Cây sẽ nhỏ, yếu

Câu 2

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.

Thực vật cần gì để sống

a) Ánh sáng

b) Không khí

c) Nước

d) Chất khoáng

e) Tất cả những yếu tố trên

Lời giải chi tiết:

Chọn đáp án:

e) Tất cả những yếu tố trên

Xem lại lí thuyết tại đây:

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài