Bài 63: Động vật cần ăn gì để sống? trang 83

Giải câu 1, 2 Bài 63: Động vật cần ăn gì để sống? trang 83 VBT Khoa học 4. Câu 1: Nối tên các con vật với thức ăn mà chúng sử dụng

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nối tên các con vật với thức ăn mà chúng sử dụng.


Lời giải chi tiết:

Câu 2

Điền ba đến năm tên con vật vào chỗ … trong bảng sau cho phù hợp.

(Lưu ý: không viết tên những con vật đã có trong bài).

Nhóm động vật ăn động vật khác

Nhóm động vật ăn thực vật

Nhóm động vật ăn tạp

     
     
     
     
     

Lời giải chi tiết:

Nhóm động vật ăn động vật khác

Nhóm động vật ăn thực vật

Nhóm động vật ăn tạp

Sư tử

Trâu

Tôm he

Báo

Chó

Chó sói

Ngựa

Lợn

Chim đại bàng

Thỏ

Vịt

Cá sấu

Nai

Mèo

Xem lại lí thuyết tại đây:

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài