Bài 40: Bảo vệ bầu không khí trong sạch trang 56

Giải câu 1, 2 Bài 40: Bảo vệ bầu không khí trong sạch trang 56, 57 VBT Khoa học 4. Câu 2: Vẽ tranh cổ động tuyên truyền bảo vệ bầu không khí trong sạch

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Quan sát các hình trang 80, 81 SGK và hoàn thành các bảng sau:

a) Những việc nên làm để bảo vệ bầu không khí trong sạch

Hình

Nêu những việc nên làm và tác dụng của việc làm đó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


b) Việc không nên làm để bảo vệ bầu không khí trong sạch

Hình

Nêu những việc không nên làm và tác dụng của việc làm đó

 

 

Lời giải chi tiết:

Hình

Nêu những việc nên làm và tác dụng của việc làm đó

1

Dọn vệ sinh lớp là giữ bầu không khí sạch chung của lớp

2

Vứt rác đúng nơi quy định để không bốc mùi

3

Dùng bếp củi có ống dẫn giúp người nấu không phải ngửi

5

Nhà vệ sinh sạch sẽ ngăn chặn vi khuẩn truyền ra

6

Dọn dẹp rác thải làm sạch môi trường

 

Hình

Nêu những việc không nên làm và tác dụng của việc làm đó

4

Bếp than thải ra lượng khí các-bô-níc và các khí độc hại khác rất nhiều

Câu 2

Vẽ tranh cổ động tuyên truyền bảo vệ bầu không khí trong sạch.

Lời giải chi tiết:

Em chủ động hoàn thành bài tập.

Xem lại lí thuyết tại đây:

Loigiaihay.com

 • Bài 41: Âm thanh bài 58

  Giải câu 1, 2, 3 Bài 41: Âm thanh bài 58, 59 VBT Khoa học 4. Câu 2: Viết chữ Đ vào ô trống trước câu đúng, chữ S vào ô trống trước câu sai

 • Bài 42: Sự lan truyền âm thanh trang 59

  Giải câu 1, 2, 3 Bài 42: Sự lan truyền âm thanh trang 59, 60 VBT Khoa học 4. Câu 1: Viết chữ Đ vào ô trống trước câu đúng, chữ S vào ô trống trước câu sai

 • Bài 43 - 44: Âm thanh trong cuộc sống trang 60

  Giải câu 1, 2, 3, 4 Bài 43 - 44: Âm thanh trong cuộc sống trang 60, 61 VBT Khoa học 4. Câu 1: Viết ba ví dụ về âm thanh cần thiết cho cuộc sống của con người

 • Bài 45: Ánh sáng trang 62

  Giải câu 1, 2, 3, 4 Bài 45: Ánh sáng trang 62, 63 VBT Khoa học 4. Câu 1: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng

 • Bài 46: Bóng tối trang 63

  Giải câu 1, 2 Bài 46: Bóng tối trang 63, 64 VBT Khoa học 4. Câu 1: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Quảng cáo
list
close
Gửi bài