Bài 23: Sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên trang 35

Giải câu 1 Bài 23: Sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên trang 35 VBT Khoa học 4. Câu 1: Vẽ sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên một cách đơn giản theo trí tưởng tượng của bạn (Sử dụng mũi tên và ghi chú)

Quảng cáo

Đề bài

Vẽ sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên một cách đơn giản theo trí tưởng tượng của bạn (Sử dụng mũi tên và ghi chú)

Lời giải chi tiết

Quảng cáo
list
close
Gửi bài