Bài 27: Một số cách làm sạch nước trang 40

Giải câu 1, 2, 3 Bài 27: Một số cách làm sạch nước trang 40, 41 VBT Khoa học 4. Câu 3: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Quảng cáo

Đề bài

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Sản xuất nước máy đúng quy trình sẽ:

a) Chỉ khử được chất sắt có trong nước.

b) Chỉ loại bỏ được các chất không tan trong nước.

c) Chỉ diệt được một số vi khuẩn có hại trong nước.

d) Chỉ khử được chất sắt, diệt được một số vi khuẩn có hại và loại bỏ được các chất không tan trong nước.

Lời giải chi tiết

Chọn d

Quảng cáo
list
close
Gửi bài