Bài 66: Chuỗi thức ăn trong tự nhiên trang 86

Giải câu 1, 2 Bài 66: Chuỗi thức ăn trong tự nhiên trang 86 VBT Khoa học 4. Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Khoanh vào chứ cái trước câu trả lời đúng.

1.1 "Thức ăn" của cỏ trong bãi chăn thả bò ở hình 1 trang 132 SGK là gì?

a) Phân bò

b) Vi khuẩn.

c) Chất khoáng (được tạo thành do vi khuẩn phân hủy phân bò).

1.2 Thức ăn của thỏ ở hình 2 trang 133 SGK là gì?

a) Cáo

b) Cỏ

c) Xác chết đang bị vi khuẩn phân hủy

1.3 Thức ăn của cáo ở hình 2 trang 133 SGK là gì?

a) Thỏ

b) Cỏ

c) Xác chết đang bị vi khuẩn phân hủy

1.4 "Thức ăn" của cỏ hình 2 trang 132 SGK là gì?

a) Cáo

b) Cỏ

c) Chất khoáng được tạo thành do vi khuẩn phân hủy xác chết.

Lời giải chi tiết:

1.1 "Thức ăn" của cỏ trong bãi chăn thả bò ở hình 1 trang 132 SGK là gì?

Chọn (c) Chất khoáng (được tạo thành do vi khuẩn phân hủy phân bò).

1.2 Thức ăn của thỏ ở hình 2 trang 133 SGK là gì?

Chọn (b) Cỏ

1.3 Thức ăn của cáo ở hình 2 trang 133 SGK là gì?

Chọn (a) Thỏ

1.4 "Thức ăn" của cỏ hình 2 trang 132 SGK là gì?

Chọn (c) Chất khoáng được tạo thành do vi khuẩn phân hủy xác chết.

Câu 2

 Dựa vào hình 1 trang 132 SGK để xây dựng sơ đồ (bằng chữ và mũi tên) chỉ ra mối quan hệ qua lại giữa cỏ và bò trong một bãi chăn thả bò.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Vẽ mũi tên vào các sơ đồ dưới đây để thể hiện sinh vật này là thức ăn của sinh vật kia.

a) Cỏ - Bò

b) Cỏ - Thỏ - Cáo

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Trong tự nhiên các chuỗi thức ăn thường được bắt đầu từ sinh vật nào?

a) Thực vật

b) Động vật

c) Vi khuẩn

Lời giải chi tiết:

Chọn a) Thực vật

Xem lại lí thuyết tại đây:

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài