Bài 68: Bề mặt lục địa (tiếp theo) (VBT)

Giải vở bài tập tự nhiên xã hội lớp 3 bài 68 trang 96 bề mặt lục địa (tiếp theo) với lời giải ngắn gọn nhất.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đánh dấu x vào (. . .) trước câu trả lời đúng.

Trả lời:

a) Núi có đặc điểm gì?

 

Thấp, bằng phẳng, rộng lớn

x

Cao, đỉnh nhọn, sườn dốc.

 

Tương đối cao, đỉnh tròn, sườn thoải

 

Cao, có sườn dốc, tương đối bằng phẳng, rộng lớn.

 

b) Đồi có đặc điểm gì?

 

Thấp, bằng phẳng, rộng lớn

 

Cao, đỉnh nhọn, sườn dốc.

x

Tương đối cao, đỉnh tròn, sườn thoải

 

Cao, có sườn dốc, tương đối bằng phẳng, rộng lớn.

 

c) Cao nguyên có đặc điểm gì?

 

Thấp, bằng phẳng, rộng lớn

 

Cao, đỉnh nhọn, sườn dốc.

 

Tương đối cao, đỉnh tròn, sườn thoải

x

Cao, có sườn dốc, tương đối bằng phẳng, rộng lớn.

 

d) Đồng bằng có đặc điểm gì?

x

Thấp, bằng phẳng, rộng lớn

 

Cao, đỉnh nhọn, sườn dốc.

 

Tương đối cao, đỉnh tròn, sườn thoải

 

Cao, có sườn dốc, tương đối bằng phẳng, rộng lớn.

Bài 2

 Viết tên địa phương nơi bạn sống. Nơi đó thuộc loại địa hình nào?

(đồng bằng, cao nguyên, vùng núi, ven biển)

Trả lời:

- Tên địa phương: thành phố Hà Nội

- Thuộc loại địa hình: Đồng bằng

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài