Bài 67: Bề mặt lục địa (VBT)

Giải vở bài tập tự nhiên xã hội lớp 3 bài 67 trang 95 bề mặt lục địa với lời giải ngắn gọn nhất.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Điền từ phù hợp (sông, suối, biển) vào ô trống trong hình dưới đây

Trả lời:

Bài 2

Viết vào chỗ … trong bảng

 

Mô tả

Sông, suố

Những dòng nước chảy trên bề mặt lục địa

Ao, hồ

…………………

Biển và đại dương

…………………

 Trả lời:

 

Mô tả

Sông, suối

Những dòng nước chảy trên bề mặt lục địa

Ao, hồ

Những dòng nước chảy trên bề mặt lục địa

Biển và đại dương

Những dòng nước từ lục địa chảy ra đại dương

Bài 3

 Bạn hãy kể tên một vài con sống, suối, hồ mà bạn biết.

Trả lời:

- Sông: sông Hồng, sông Đà , sông Cửu Long, …

- Suối: suối Mỡ, suối Lãng Tiên, …

- Hồ: hồ Gươm, hồ Tây, hồ Ba bể, …

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài