Bài 29: Các hoạt động thông tin liên lạc (VBT)

Giải vở bài tập tự nhiên xã hội lớp 3 bài 29 trang 40, 41 các hoạt động thông tin liên lạc với lời giải ngắn gọn nhất.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

 Đánh dấu x vào ô trống trước những câu trả lời đúng

* Cơ sở nào dưới đây là cơ sở thông tin liên lạc?

 

Đài phát thanh

 

Bưu điện

 

Nhà máy

 

Viện bảo tàng

 

Trường học

 

Đài truyền hình

 

Trả lời:

x

Đài phát thanh

x

Bưu điện

 

Nhà máy

 

Viện bảo tàng

 

Trường học

x

Đài truyền hình

Bài 2

Nối các ô chữ cho phù hợp

Trả lời:

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài