Bài 59: Trái đất quả địa cầu (VBT)

Giải vở bài tập tự nhiên xã hội lớp 3 bài 59 trang 87 trái đất quả địa cầu với lời giải ngắn gọn nhất.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

 Quan sát hình 1 và 2 trang 112 trong sách giáo khoa và đánh dấu x vào (. . .) trước câu trả lời đúng.

* Trái đất có dạng:

 

Hình tròn

 

Hình vuông

 

Hình cầu

 

Hình chữ nhật

 Trả lời

 

Hình tròn

 

Hình vuông

x

Hình cầu

 

Hình chữ nhật

Bài 2

Chọn từ và cụm từ trong khung để điền vào chỗ … cho phù hợp

Trả lời:

   - Quả địa cầu là mô hình thu nhỏ của trái đất. Nó giúp ta hình dung được hình dạng, độ nghiêng và bề mặt Trái đất.

Bài 3

Dựa vào hình quả địa cầu bạn hãy điền vào (. . .) cho phù hợp

Trả lời:

Bài 4

Đánh dấu x vào (. . .) trước câu trả lời đúng

* Đặt quả địa cầu trên bàn, bạn hãy cho biết trục của nó như thế nào?

 

Thẳng đứng

 

Nghiêng so với mặt bàn

Trả lời:

 

Thẳng đứng

x

Nghiêng so với mặt bàn

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài