Bài 3: Vệ sinh hô hấp (VBT)

Giải vở bài tập tự nhiên xã hội lớp 3 bài 3 trang 5 vệ sinh hô hấp với lời giải ngắn gọn nhất.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Nối ô chữ ở cột A với các ô chữ ở cột B cho phù hợp.

Trả lời:

Bài 2

Viết chữ N (nên làm) vào (. . .) dưới các hình thể hiện việc nên làm, chữ  K (không nên làm ) vào (. . .) thể hiện việc không nên làm để giữ vệ sinh đường hô hấp.

Trả lời:

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài