Bài 58: Mặt trời (VBT)

Giải vở bài tập tự nhiên xã hội lớp 3 bài 58 trang 86 mặt trời với lời giải ngắn gọn nhất.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Quan sát hình 1 trang 110 trong sách giáo khoa và điền vào chỗ … cho phù hợp.

Trả lời:

   - Mặt trời vừa chiếu sáng, vừa tỏa nhiệt. nhờ có mặt trời cây cỏ mới có quá trình quang hợp và phát triển tốt. Người và động vật nhìn rõ mọi vật để lao động hoặc kiếm ăn, tắm nắng để cơ thể khỏe mạnh, sưởi ấm.

Bài 2

Điền vào chỗ … dưới mỗi hình để nêu rõ việc con người đã sử dụng nhiệt và ánh sáng mặt trời trong đời sống và sản xuất.

Trả lời:

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài