Bài 6: Máu và cơ quan tuần hoàn (VBT)

Giải vở bài tập tự nhiên xã hội lớp 3 bài 6 trang 9 máu và cơ quan tuần hoàn với lời giải ngắn gọn nhất.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết tên các thành phần của các bộ phận của cơ quan tuần hoàn vào (. . .) cho phù hợp với từng hình.

Trả lời:

Bài 2

Đánh dấu x vào ô trống trước câu trả lời đúng.

a) Theo bạn, tim có chức năng gì?

 

Bơm không khí trong cơ thể.

 

Bơm máu đi khắp cơ thể.

 

Chỉ bơm máu đến các bắp cơ.

 

b) Theo bạn, các mạch máu trong cơ thể có chức năng gì?

 

Chứa các thức ăn ăn vào

 

Vận chuyển máu từ tim đi khắp cơ thể và từ các bộ phận của cơ thể về tim

 

Chứa không khí hít vào.

 

Trả lời:

a) Theo bạn, tim có chức năng gì?

 

Bơm không khí trong cơ thể.

x

Bơm máu đi khắp cơ thể.

 

Chỉ bơm máu đến các bắp cơ.

 

b) Theo bạn, các mạch máu trong cơ thể có chức năng gì?

 

Chứa các thức ăn ăn vào

x

Vận chuyển máu từ tim đi khắp cơ thể và từ các bộ phận của cơ thể về tim

 

Chứa không khí hít vào.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài