Bài 61: Trái đất là một hành tinh trong hệ mặt trời (VBT)

Giải vở bài tập tự nhiên xã hội lớp 3 bài 61 trang 89 trái đất là một hành tinh trong hệ mặt trời với lời giải ngắn gọn nhất.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết vào ô trống cho phù hợp.

Trả lời:

Bài 2

Quan sát hình trên và điền vào chỗ … cho phù hợp

Trả lời:

   a) Trong hệ Mặt trời có 8 hành tinh

   b) Từ mặt trời ra xa dần, trái đất là hành tinh thứ 4

   c) Trái đất chuyển động quanh mặt trời nên nó được gọi là hành tinh

   d) Có 8 hành tinh không ngừng chuyển động quanh mặt trời. Chúng cùng với mặt trời tạo thành hệ mặt trời

Loigiaihay.com


Quảng cáo

Gửi bài