Bài 10: Hoạt động bài tiết nước tiểu (VBT)

Giải vở bài tập tự nhiên xã hội lớp 3 bài 10 trang 14 hoạt động bài tiết nước tiểu với lời giải ngắn gọn nhất.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết các chữ a, b, … vào  trên sơ đồ cơ quan bài tiết nước tiểu cho phù hợp với lời ghi chú.

   a) Thận phải

   b) Thận trái

   c) Ống dẫn nước tiểu

   d) Bóng đái

   e) Ống đái

Trả lời:

Bài 2

Hoàn thành bảng sau:

Các bộ phận của cơ quan bài tiết nước tiểu

Chức năng

Thận

………………

Ống dẫn nước tiểu

………………

Bóng đái

………………

Ống đái

………………

 

Trả lời:

Các bộ phận của cơ quan bài tiết nước tiểu

Chức năng

Thận

Lọc máu, lấy ra các chất thải độc hại có trong máu tạo thành nước tiểu.

Ống dẫn nước tiểu

Dẫn nước tiểu

Bóng đái

Chứa nước tiểu

Ống đái

Thải nước tiểu ra ngoài

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài