Bài 12: Cơ quan thần kinh (VBT)

Giải vở bài tập tự nhiên xã hội lớp 3 bài 12 trang 17, 18 cơ quan thần kinh với lời giải ngắn gọn nhất.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

 Viết các chữ a, b,… vào  trên sơ đồ dưới đây cho phù hợp với lời ghi chú.

   a) Não

   b) Tũy sống

   c) Các dây thần kinh

   d) Hộp sọ

Trả lời:

Bài 2

Chọn các từ trong khung để điền vào chỗ … cho phù hợp

Trả lời:

   a) Cơ quan thần kinh gồm: não, tủy sống và các dây thần kinh.

   b) Não được bảo vệ trong hộp sọ Từ não có một số dây thần kinh đi thẳng tới các cơ quan của cơ thể và ngược lại. Những dây thần kinh đó được gọi là các dây thần kinh não.

   c) Tủy sống nằm trong cột sống. Từ tủy sống có rất nhiều dây thần kinh đi tới tất cả các cơ quan của cơ thể và ngược lại. Những dây thần kinh đó được gọi là các dây thần kinh tủy.

Bài 3

Hoàn thành bảng sau:

Các bộ phận của cơ quan thần kinh Chức năng 
Não và tủy sống .............
Các dây thần kinh .............

 

Trả lời: 

Các bộ phận của cơ quan thần kinh Chức năng
Não và tủy sống Trung ương thần kinh điều khiển mọi hoạt động của cơ thể.
Các dây thần kinh Một số dây thần kinh dẫn luồng thần kinh nhận được từ các cơ quan của cơ thể về não hoặc tủy sống. Một số dây thần kinh khác lại dẫn luồng thần kinh từ não hoặc tủy sống đến các cơ quan.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài