Bài 64: Năm, tháng và mùa (VBT)

Giải vở bài tập tự nhiên xã hội lớp 3 bài 64 trang 92 năm, tháng và mùa với lời giải ngắn gọn nhất.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Điền vào chỗ … cho phù hợp.

Một năm:

- Có …….. tháng

- Có …….. ngày, hoặc …….. ngày

- Có các mùa là: ……………………………………….

Trả lời:

Một năm:

- Có 12 tháng

- Có 365 ngày, hoặc 366 ngày

- Có các mùa là: xuân, hạ, thu và đông

Bài 2

Điền tên mùa vào (. . .) trong hình dưới đây cho phù hợp

Trả lời:

Bài 3

Điền tên các mùa vào chỗ … cho phù hợp

Ở Bắc bán cầu

Ở Nam bán cầu

Mùa hạ

Mùa đông

……………

Mùa hạ

Mùa xuân

……………

………………

……………

 

Trả lời:

Ở Bắc bán cầu

Ở Nam bán cầu

Mùa hạ

Mùa đông

Mùa đông

Mùa hạ

Mùa xuân

Mùa thu

Mùa thu

Mùa xuân

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài