Bài 39: Ôn tập: xã hội (VBT)

Giải vở bài tập tự nhiên xã hội lớp 3 bài 39 trang 52, 53 ôn tập: xã hội với lời giải ngắn gọn nhất.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tìm hiểu điều kiện sinh hoạt và sản xuất của địa phương nơi bạn sống trước kia và hiện này rồi hoàn thành bảng.

Trả lời:

Bài 2

Vẽ một bức tranh mô tả điều kiện của địa phương theo trí tưởng tượng của bạn.

Trả lời:

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài