Bài 56-57: Thực hành: Đi thăm thiên nhiên (VBT)

Giải vở bài tập tự nhiên xã hội lớp 3 bài 56-57 trang 84, 85 thực hành: Đi thăm thiên nhiên với lời giải ngắn gọn nhất.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Hãy viết (vẽ) mô tả một số đặc điểm của từ 2 đến 3 cây bạn quan sát được sau khi đi thăm thiên hiên vào bảng dưới đây

Trả lời:

Bài 2

Cây thường có những bộ phận nào?

Trả lời:

- Thân cây

- Rễ cây

- Cành, lá, hoa và quả

Bài 3

Hãy viết (vẽ) mô tả một số đặc điểm của một vài con vật bạn quan sát được sau khi đi thăm thiên hiên vào bảng dưới đây

Trả lời:

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài