Giải thực hành, xử lí tình huống mục II trang 33 bài 6 SGK Tự nhiên và xã hội lớp 2 Cánh Diều

Làm vệ sinh trường học

Quảng cáo

Đề bài

Làm vệ sinh trường học

Lời giải chi tiết

Học sinh thực hiện làm vệ sinh trường học như quét dọn giấy rác, vỏ hộp sữa, túi ni lông, lá cây,…. 

Quảng cáo
close