Quảng cáo
 • Hoạt động thực hành trang 102

  1. Vẽ sơ đồ hoặc nói về một cơ quan của cơ thể mà em đã học. 2. Chia sẻ về cách chăm sóc, bảo vệ cơ quan đó.

  Xem lời giải
 • Hoạt động vận dụng trang 102 - 103

  1.Thực hiện các động tác sau: - Đặt tay lên ngực, theo dõi nhịp thở trong 1 phút. - Hãy chạy hoặc nhảy tại chỗ trong 1 phút, sau đó theo dõi nhịp thở. - Cho biết nhịp thở thay đổi như thế nào trước và sau khi vận động. Để thực hiện vận động đó cần sự phối hợp của các cơ quan nào?

  Xem lời giải
 • Quảng cáo