Quảng cáo
 • Hoạt động mở đầu trang 108

  Điều gì sẽ xảy ra khi mưa quá to và gió quá lớn?

  Xem lời giải
 • Hoạt động khám phá trang 108

  1. Em đã từng thấy hiện tượng thiên tai nào như trong các hình dưới đây? Quan sát và nói tên hiện tượng thiên tai ở mỗi hình. Hoàn thành bảng dựa vào các cụm từ gợi ý: có sấm sét, gió giật, nước sông dâng cao, ruộng nứt nẻ,… Nêu một số rủi ro dẫn đến thiệt hại về con người và tài sản khi xảy ra những thiên tai đó. 2. Hoạt động nào của con người trong các hình sau có thể làm giảm hoặc tăng thêm thiên tai. Vì sao

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Hoạt động thực hành trang 110

  1. Em hãy đọc thông tin sau và kể tên các thiên tai đã xảy ra ở nước ta. 2. Nói với bạn về thiệt hại do thiên tai đó gây ra theo sơ đồ gợi ý sau:

  Xem lời giải
 • Hoạt động thực hành trang 111

  1. Hỏi người thân về thiên tai gần nhất xảy ra ở địa phương và hoàn thành phiếu khảo sát theo gợi ý sau. 2. Nói với bạn những điều em đã tìm hiểu được về thiên tai. 3. Em sẽ làm gì để chia sẻ với các bạn học sinh gặp khó khăn ở những vùng bị thiên tai.

  Xem lời giải